Esiopetus alkaa vuotta ennen kuin lapsi aloittaa koulun. Esiopetusta on neljä tuntia päivässä, koulujen työaikana. Espoossa maksutonta ruotsinkielistä esiopetusta annetaan päiväkodeissa ja kouluissa. Kaikilla esiopetusryhmillä on yhteinen opetussuunnitelma. Esiopetus muuttui velvoittavaksi vuonna 2015. Tämä merkitsee sitä, että lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena. Esiopetusikäinen lapsi on edelleen oikeutettu päivähoitoon. Espoossa ruotsinkielisestä esiopetuksesta vastaa tulosyksikkö Svenska bildningstjänster.