Storängens daghem och förskola

Daghemmet och förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande i samarbete med föräldrarna. Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet där vård, fostran och lärande bildar en helhet. Miljön i daghemmet och förskolan är trygg, rolig och lärorik. Barnets egna initiativ, intressen och idéer synliggörs och beaktas i verksamheten. Vårt arbetssätt är att vara nära och närvarande barnet.

Kontaktuppgifter

Storängens daghem och förskolaRektorsgränden 4,02360 Esbo+358 50 321 7376

Postadress:PB 36308, 02070 ESBO STAD

Länkar

Anna palautetta(extern länk)

Se verksamhetsställets detaljer på Servicekartan(extern länk)