Fotografi av Gäddviks köpcentrum från söder.

Nybyggnad i Gäddviks köpcentrum

DetaljplaneringHagalund

Till Gäddviks centrum planeras nya bostäder samt affärs- och servicelokaler i stället för köpcentret som ska rivas. Med planförändringen vill man förbättra miljön för fotgängare och gatuarrangemangen på Gammelgäddsvägen. Nybygget avgränsas till området mellan Gäddviksgatan och Gammelgäddsvägen. Man strävar efter att i området bygga centrumaktiga bostadshus med affärslokaler på gatuplan samt ett nytt stadstorg runt vilket affärslokalerna koncentreras. Programmet för deltagande och bedömning är framlagt 23.1.2023 – 21.2.2023.

Plannamn

Gäddviks centrum

Distrikt nummer

230970

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Beredning

Sökande

Privatägd mark

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Hanna Kiema

arkitekt, detaljplanering+358 40 6365108Teknikvägen 15, Otnäs

Jenny Asanti

landskapsarkitekt+358 40 6365495Teknikvägen 15, Otnäs

Olli Koivula

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner+358 46 8773003Teknikvägen 15, Otanäs
I det finskspråkiga nyhetsbrevet Påverka nu berättas om vilka projekt du just nu kan påverka och vad som händer i ditt närområde. Dessutom får du information om kommande invånarmöten. Brevet skickas till din e-post varannan vecka. Beställ genom att klicka på bilden!