Under invånarmötet i Gäddvik diskuterades byggnadernas skala och tjänsternas tillräcklighet i samband med nybyggandet

20.2.2023 13.45
Vid evenemanget markerade invånarna kommentarer och feedback på kartan.

Den 6 februari ordnade vi en info- och diskussionskväll om planändringen av området kring Gäddvik centrum och köpcentrum. Evenemanget hölls vid Gäddviks servicecentral, dit över hundra Esbobor anlände som var intresserade av planändringen.

Planändringen i Gäddvik centrum gäller nybyggandet på köpcentrets område. Till området planeras nya centrumaktiga bostadshus samt service- och affärslokaler. Programmet för deltagande och bedömning och beredningsmaterialet för planändringen finns för närvarande tillgängligt på webbplatsen espoo.fi. 

Över hundra Esbobor som är intresserade av planändringen samlades vid servicecentret i Gäddvik för att uttrycka sin åsikt om planändringen. Hagalunds områdesarkitekt Sampo Sikiö presenterade planeringssituationen för Gäddviksområdet och svarade på invånarnas frågor tillsammans med planeringsingenjör Olli Koivula.

Vi intervjuade planberedarna om planändringen i Gäddvik centrum och om invånarmötets förlopp.

Vilka aspekter intresserade invånarna mest i planändringen för Gäddvik centrum?

Rekordmånga deltagare kom till det två timmar långa invånarmötet, så det fanns ett tydligt intresse! Under kvällen var invånarna särskilt intresserade av byggandets skala, trafikens funktionalitet och mängden framtida tjänster.

Många oroade sig över om området skulle få en heltäckande och bra service när köpcentret rivs. Man diskuterade också parkeringsplatsernas läge och antal. Under kvällen funderade invånarna över hur många och hurdana byggnader som borde byggas i Gäddvik.

Hur var stämningen under evenemanget?

Under evenemanget fördes en livlig och konstruktiv diskussion. Vi fick många frågor och kommentarer. Ett stort deltagarantal visar att området är mycket viktigt för Gäddviks invånare.

Kom det andra hälsningar från invånarna till staden?

Invånarna funderade under kvällen kring de gemensamma element som Gäddviks köpcentrum fört med sig till bostadsområdet. Köpcentret har hittills fungerat som en mötesplats för Gäddviks invånare. Invånarna önskade motsvarande möjligheter också i den kommande planen.

Bekanta dig med invånarmötets material och planens innehåll

Diapresentationen som presenterades under info- och diskussionskvällen samt anvisningar för att kommentera planändringen finns på planens webbplats under punkten beredning.

Programmet för deltagande och bedömning samt beredningsmaterialet för planändringen i Gäddviks centrum finns till påseende fram till den 21 februari 2023.

Utifrån responsen utarbetas ett planförslag som också invånarna kan kommentera. Först därefter förs planförslaget till stadsplaneringsnämnden för godkännande.

Information om hur planarbetet framskrider meddelas på planprojektets webbplats och i Esbo stads kungörelser om planer. Om du vill ha information till din e-post om hur planen framskrider kan du beställa vårt nyhetsbrev Påverka nu som utkommer regelbundet.

 

  • Planläggning
Hagalund