Esbotidningen 1/2023 Hållbarhet uppstår i städerna

1.4.2023 6.00Uppdaterad: 4.4.2023 11.29

I årets första Esbotidning funderar vi bland annat på den offentliga konstens betydelse för boendemiljön och bekantar oss med Esbos generalplan. Vi berättar också om tjänster för invandrare och om Hello Espoo-info. Dessutom besöker vi Vermoängen och vandrar längs naturstigen i Hanikka.

Esbotidningen 1/2023 publiceras 1.4 och distribueras under veckoslutet till hushållen i Esbo.

Plock bland rubrikerna i Esbotidningen

Fick du inte tidningen?

Esbo stads informationstidning delas ut till alla hushåll. Om du inte får tidningen, kontakta jakelupalaute@legendium.fi

Information om Esbotidningen

 

  • Esbotidningen