Hjälp från Hello Espoo-info

  • Esbo stad
29.3.2023 5.53Uppdaterad: 5.4.2023 10.37

Denna text har ursprungligen publicerats i Esbotidningen 1/2023.
Läs övriga artiklar i Esbotidningen 1/2023
--

Hello Espoo-info som finns på servicetorget i köpcentrumet Iso Omena handleder esbobor med ett främmande språk som modersmål i vardagens frågor med låg tröskel.  

På infon får man hjälp till exempel i frågor gällande invandring, småbarnspedagogik, studier och förmåner eller till exempel i att hitta hobbyer och att söka sig till hälsovården.  

Man får hjälp med lätt finska och engelska. Vid behov används tolk.  

På Hello Espoo-info arbetar professionella inom olika branscher, såsom socialhandledare, servicehandledare inom småbarnspedagogik, sjukskötare och servicerådgivare. Hjälpen är mycket konkret, såsom att fylla i olika blanketter.  

”Vanligast bes vi om hjälp med FPA- och Migri-frågor, men man kan komma till oss till exempel med en faktura eller med myndighetshandlingar om man inte förstår vad de handlar om”, berättar servicerådgivare Ahmed Jama.  

Han tycker att det känns fint när man kan hjälpa invandrare att komma vidare i livet.  

”Vid behov styr vi vidare till exempel till FPA och Koto-Espoo som bjuder på integrationstjänster på samma våning”, säger socialhandledare Pekka Rintala.

Rintala hjälper Maryam Bilal som kommer från Irak i att fylla i ansökan om medborgarskap. För fadern Fayyadh Bilal som har kommit med är Hello Espoo-info ett bekant ställe. Han har tidigare fått hjälp där i frågor gällande hälsovårdstjänster.  

Hello Espoo-info betjänar med köprincip från måndag till onsdag klockan 10–15, och slutet av veckan är reserverad för dem som har bokat tid.  

Man kan boka tid antingen per telefon på numret +358 40 6368097 eller per e-post på adressen hello.espoo@espoo.fi

Text: Jaana Kalliokoski. 

Fayyadh Bilal och Maryam Bilal, far och dotter från Irak, har kommit till Hello Espoo-info för att söka hjälp med att fylla i Maryams ansökan om medborgarskap. Socialhandledare Pekka Rintala hjälper dem med att fylla i blanketterna.
  • Jobb för Esbo
  • Esbotidningen