Utmärkta möjligheter i Esbo att kombinera studier på andra stadiet med idrott – nya former av handledning för idrottsstuderande i att bygga upp ett personligt varumärke och en framgångsrik karriär 

28.2.2023 7.39Uppdaterad: 3.3.2023 7.20

Idrottsläroanstalterna gör ett viktigt arbete, genom att göra det möjligt för unga elitidrottare att kombinera utbildning och idrott. Ett nytt element i idrottsläroanstalterna i Esbo är ett steg-för-steg-material och en kurs i grunderna för unga idrottares personliga varumärke. Helheten har planerats i samarbete med studerande vid yrkeshögskolan Laurea och Esbo idrottsläroanstalter.

Studerandeteamet från Laurea på Hyvinge campus genomförde våren 2022 ett studieprojekt för att utveckla varumärket för idrottare med en dubbelkarriär och ett personligt varumärke för idrottsstuderande. Projektet utfördes i samarbete med idrottslinjerna vid Omnia, Haukilahden och Leppävaaran lukio, Esbo stad samt Huvudstadsregionens idrottsakademi. I projektet skapades ett material som i framtiden kan utnyttjas för att inkludera skapandet av personliga varumärken för studerande i idrottsläroanstalternas studiehelheter.  

Bakgrunden till uppdraget var ett behov av att få konkret stöd för unga idrottare i Esbo så att de kan utveckla sitt personliga varumärke, öka kännedomen om idrottarens dubbelkarriär samt nuvarande och framtida toppidrottare i olika grenar i Esbo.   

”Personliga varumärken är vardag för moderna idrottare. Idrottarens eget varumärke skapar följare och ökar intresset för både grenen och idrottaren själv. Kursen och materialet om personliga varumärken är ett viktigt stöd för våra idrottsstuderande, som stöd för att skapa och stödja det egna varumärket”, kommenterar Petra Sillanpää, chef för idrottsläroanstalten Omnia.  

”Ett centralt kompetensområde inom idrott som siktar mot toppen är att bygga upp ett eget varumärke. Jag fröjdas åt att vi tillsammans kan stödja utvecklingen av den här färdigheten”, gläder sig Tapio Erma, direktören för utbildningen på andra stadiet och ungdomstjänsterna.  

Idrottaren gynnas av ett starkt personligt varumärke  

Projektchefen för studerandeteamet Oona Uusitalo berättade att unga idrottare är intresserade av sitt personliga varumärke. ”Informationsbehovet om att skapa ett eget varumärke bland unga elitidrottare är stort. Ju högre idrottaren siktar på sin karriär, desto viktigare är det att ta hand om sitt eget varumärke”, beskriver Uusitalo.   

För idrottarna blir det aktuellt att skapa ett personligt varumärke redan i god tid före det blir aktuellt att skaffa samarbetspartner. Det går inte snabbt att bygga upp ett starkt varumärke, så färdig synlighet och framträdande i positiv bemärkelse hjälper den unga att skaffa samarbetspartner, men också att skilja sig från andra tävlingspartner.   

I projektet intervjuades idrottsstuderande vid både Omnia, Haukilahden lukio och Leppävaaran lukio. Dessutom genomfördes en enkät för alla idrottsstuderande vid läroanstalterna i fråga. På basis av intervjuerna med studerandena skrev man en stor mängd personliga varumärkesberättelser. Dessa kan i framtiden utnyttjas av läroanstalterna i marknadsföringen av idrottarens dubbelkarriär, och av idrottsstuderandena för att öka synligheten för det egna personliga varumärket.   

Idrottskoordinatorerna Petra Sillanpää, Heikki Saloranta och Heikki Taskinen vid Omnias samt Leppävaaran och Haukilahden lukios idrottslinjer väntar ivrigt på att materialet kan tas i bruk tillsammans med andra och tredje årets idrottsstuderande hösten 2023. ”Ett jättefint material som vi kan använda på ett mångsidigt sätt i kursen Utvecklas till en elitidrottare.”  

”Handboken kan utnyttjas mångprofessionellt och vi kommer säkert att dela den till alla lärare som undervisar idrottare. Vi hoppas att idrottarna igen får mer stöd för att främja en dubbelkarriär”, summerar Omnias idrottskoordinator Petra Sillanpää.  

Ta en titt på de studerandes inspirerande varumärkesberättelser om att kombinera målinriktad idrott och studier:  

Personer från vänster: studerande Roosa Koivisto, studerande Oona Uusitalo, handledare Pirjo Lappalainen, studerande Riikka Perälahti.

I Esbo finns utmärkta möjligheter att kombinera målinriktad idrott och studier på andra stadiet

Idrottare kan skaffa ett yrke, ett avgångsbetyg från gymnasiet eller en studentexamen samtidigt som de fortsätter mot sina mål i sin egen gren.   

Idrottsläroanstalter i Esbo  

  • Omnia(extern länk) ordnar grundläggande yrkesundervisning, Hux-utbildning och vuxengymnasieutbildning. Dessutom har Omnia en specialuppgift inom yrkesutbildning för idrottare som beviljats av Undervisnings- och kulturministeriet.   
  •  Haukilahden lukio(extern länk) och Leppävaaran lukio(extern länk) har idrottslinjer, där man kan kombinera målinriktad idrott och studier.   
  • Ansökan till idrottslinjerna görs i den gemensamma ansökan efter den grundläggande utbildningen 21.2–21.3.2023.   
  • Bekanta dig med idrottsläroanstalterna och handboken för idrottarens personliga varumärke på sidan Idrottslaroanstalter(extern länk)

Visste du det här om Urhea?  

Huvudstadsregionens idrottsakademi Urhea(extern länk) är en riksomfattande idrottsakademi. I samband med denna verkar Olympiavalmennuskeskus Helsinki som fokuserar på sommargrenar. Urheas samarbetsnätverk stödjer idrottarnas dagliga träning, hjälper idrottaren att bygga upp en dubbelkarriär och länkar expertverksamheten till idrottarens och tränarens vardag. 

Keneltä lisätietoja?

Haukilahden lukio
Heikki Taskinen
Urheilukoordinaattori
heikki.taskinen@opetus.espoo.fi

Leppävaaran lukio
Heikki Saloranta
Urheilukoordinaattori
heikki.saloranta@opetus.espoo.fi
+358 50 5631006

Omnia
Petra Sillanpää
Urheiluoppilaitospäällikkö
Petra.Sillanpaa@omnia.fi
+358 46 8515210

  • Fostran och lärande
  • Gymnasieutbildning