Fråga kulturhandledarna om gymnasiestudier och det finländska skolsystemet: Ny pop up-rådgivning inleder sin verksamhet i Iso Omena

24.1.2023 12.18

Förälder, vill du få mer information om gymnasiestudier i Finland? Hur är det att studera vid ett gymnasium? Hurdana möjligheter finns för den unga efter grundskolan och utbildningen på andra stadiet? Under våren 2023 berättar gymnasiets kulturhandledare om studierna och svarar på frågor på finska, engelska, somaliska, arabiska, ryska, mandarin och franska varannan onsdag vid Iso Omenas rådgivningspunkt. Kolla in tidtabellen och kom och prata med oss!

Den nya Pop up-rådgivningen inleds i början av året på Servicetorget i köpcentret Iso Omena. Under hela den kommande våren jobbar kulturhandledarna i Iso Omena varannan onsdag kl. 12-14 från och med den 18 januari.

Kulturhandledarna hjälper i alla frågor som gäller gymnasiestudier. Förutom på finska betjänar de på sitt eget modersmål, arabiska, somaliska, kinesiska och ryska.

Kulturhandledarna inom gymnasieutbildningen ger dig bl.a. information om följande ämnen:

 • Det finländska utbildningssystemet
 • Ansökan till gymnasiestudier och gemensam ansökan till andra stadiet
 • Den finländska gymnasiekulturen
 • Fortsatta studier efter studentexamen

Var? Servicetorget finns på köpcentrets tredje våning, alldeles i närheten av biblioteket, FPA och Sysselsättning i Esbo. Du behöver inte boka tid på förhand för att komma dit och prata och rådgivningen är avgiftsfri. Det går bra att göra en avstickare till pop up-rådgivningen samtidigt som du gör andra ärenden.

Kulturhandledarna hjälper unga med invandrarbakgrund och deras föräldrar på studiestigen

– Vi får mest frågor om det finländska utbildningssystemet. Vårdnadshavarna har ett enormt behov av att få information om sina barns studiemöjligheter i Finland, i synnerhet om gymnasiestudier. Man behöver också mer information på det egna modersmålet om hur man söker till studier på andra stadiet och till fortsatta studier vid universitetet, berättar kulturhandledaren för gymnasieutbildningen Shan Zhu från projektet Framgång genom handledning.

– Vi är väldigt entusiastiska över den här nyöppningen tillsammans med kulturhandledarna inom gymnasieutbildningen, säger Hello Esbos kommunikationsexpert Ulla-Kaisa Pihlaja, som också vill uppmuntra andra aktörer i Esbo att agera för de gemensamma kundernas bästa.

Kulturhandledarnas tjänster är inte bara nytt för Iso Omena i Mattby, utan också för hela Esbo. Från och med hösten 2022 har man vid gymnasierna i Esbo pilottestat kulturhandledning, det vill säga prövat olika metoder för kulturhandledning för att stöda och handleda unga med invandrarbakgrund vid ansökan till gymnasiestudier, studiernas framskridande och fortsatta studier. Fyra kulturhandledare inom gymnasieutbildningen har anställts för projektet Framgång genom handledning som finansieras av Utbildningsstyrelsen. Kulturhandledarna representerar de största språkgrupperna bland invandrare i Esbo och har en mångkulturell bakgrund, precis som de flesta av kunderna. Läs mer om kulturhandledarnas integrationsfrämjande arbete.

Förutom de unga behöver också allt fler föräldrar som inte har gått i skola i Finland stöd och handledning om gymnasievärlden. De får nu hjälp av de nya kulturhandledarna, som gymnasisternas vårdnadshavare redan har fått träffa vid gymnasiernas föräldrakvällar eller på flerspråkiga kulturcaféer. Under våren ordnas fler evenemang i olika gymnasier i Esbo och mer information om dem ges via Wilma.

Kulturhandledarnas pop up-rådgivningspunkt gymnasiet

 • Var: Köpcentret Iso Omena, Servicetorget på våning 3
 • När: Varannan onsdag kl. 12-14
  • 18.1 finska, engelska, somaliska och arabiska
  • 1.2 finska, engelska, ryska, mandarin och franska
  • 15.2. finska, engelska, somaliska och arabiska
  • 1.3. finska, engelska, ryska, mandarin och franska
  • 15.3 finska, engelska, somaliska och arabiska
  • 29.3 finska, engelska, ryska, mandarin och franska
  • 12.4 finska, engelska, somaliska och arabiska
  • 26.4 finska, engelska, ryska, mandarin och franska
  • 10.5 finska, engelska, somaliska och arabiska
  • 24.5 finska, engelska, ryska, mandarin och franska
 • Facebook-evenemang(extern länk)

 

Information om ansökan till studier på andra stadiet (gymnasiestudier, yrkesutbildning samt TUVA-utbildning) samt om studiemöjligheter på andra stadiet i Esbo

 • Fostran och lärande
 • Gymnasieutbildning
 • Grundskola