Stadsdirektörens innovationstävling inleds igen för företag och personal

Publicerad: 8.3.2022 7.50Uppdaterad: 8.3.2022 11.34
En tecknad bild: människor sitter vid ett bord i ett mötesrum.

Esbo stad bjuder återigen in företag i Esbo och sin egen personal för att utveckla staden tillsammans. I år fyller Esbo 50 år som stad. Hur ser de kommande årtiondena ut för staden? Vi bjuder in dig för att ta fram idéer för en gemensam och hållbar framtid i stadsdirektörens innovationstävling som öppnar 6.4.2022 och stänger 24.5.2022.

I tävlingen letar vi efter innovationer och idéer som hjälper oss att förbättra tjänsterna för Esboborna och utveckla verksamhetssätt i linje med Berättelsen om Esbo. Vi vill ägna särskild uppmärksamhet åt innovationer som prioriterar klienter och kommuninvånare – som mottagare av bättre tjänster och även som partner i utvecklingsarbetet.

Syftet med tävlingen är också att synliggöra det kontinuerliga innovativa utvecklingsarbetet i Esbo.

”Hörnstenen i vårt innovationsarbete är att arbeta tillsammans, i Make With Espoos anda. Det här året när Esbo fyller 50 år som stad är en utmärkt vändpunkt att komma på lösningar så att Esbo även i fortsättningen är den bästa platsen att bo, lära, arbeta ochföretaga”, säger stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Har din idé redan omsatts i praktiken eller är den fortfarande under utveckling?

I tävlingen 2022 letar vi efter invånar- och klientorienterade innovationer i två serier:

  1. Innovationer: Nya innovationer som redan har visat sig kunna utgöra lösningar på utmaningar, effektivt eller produktivt.
  2. Potentiella innovationer: Nya innovationer som ännu är under utveckling och som har potential för lösning av utmaningar med tanke på effektivitet eller produktion.

Det kan alltså handla om en innovation som redan har hunnit ge en hel del resultat, eller en fräsch idé som först senare är mogen för skörd.

Kom igång med era idéer

Tävlingen inleds officiellt 6.4.2022. Anvisningarna för deltagande och bedömningskriterierna offentliggörs på esbo.fi i Mars.

”Det lönar sig för alla företag i Esbo och arbetsplatser vid Esbo stad att börja fundera på om ni redan har skapat innovationer eller kommit på idéer som ni kunde delta med i tävlingen”, uppmuntrar Mäkelä.

De innovationer som har störst framgång i tävlingen är klientorienterade, har verkligt nyhetsvärde och har gjort eller kan göra verksamheten smidigare, produktivare och effektivare.

En jury från Laatukeskus Excellence Finland Oy granskar ansökningarna och väljer ut finalisterna. De som blir utvalda får mer information i månadsskiftet juni–juli. Finalisterna bjuds in för att kort presentera sina innovationer inför ledningens forum vid Esbo stad i slutet av augusti, och vinnarna koras i oktober. Vinnarna belönas med prispengar.

Ansökningarna i Esbo stad är också automatiskt med i den nationella och internationella innovationstävlingen(extern länk).

Mer information

Priserna i innovationstävlingen 2021 delades ut – tyngdpunkten på förebyggande tjänster

Marianne Julkunen, Serviceutveckling, Koncernförvaltningen, Esbo stad, tfn 040 5548 3606 eller marianne.julkunen@espoo.fi

 

  • Innovationsarbete
  • Jobba för Esbo