I Stadsdirektörens innovationstävling söker vi innovationer och idéer som förbättrar tjänsterna för Esboborna och utvecklar verksamhetssätten enligt Berättelsen om Esbo. Tävlingen är öppen för Esbo stads anställda och arbetsteam med samarbetspartner samt företag i Esbo. Företagets hemkommun ska vara Esbo. 

Syftet med tävlingen är att synliggöra det kontinuerliga, innovativa utvecklingsarbete som görs i Esbo. Speciellt uppmärksammas sådana förnyelser som ställer kunder och kommunbor i fokus – i egenskap av personer som får bättre service eller till och med som samarbetspartner för utvecklingsarbetet.

Det finns två serier:  innovationer och potentiella innovationer. Experter från Excellence Finland bedömer ansökningarna och väljer finalisterna som går vidare till följande skede. Senare bedömer Esbo stads jury ansökningarna som går till finalen. 

Ansökningarna deltar utan någon separat ansökan i Excellence Finland nationella tävling Quality Innovation Award. Vinnarna i den tävlingen är också med i en internationell tävling. 

Stadsdirektörens innovationstävling har ordnats tillsammans med Excellence Finland sedan 2012. 

Mer information:

Frågor som gäller att fylla i tävlingsansökan: Timo Kuntsi, Excellence Finland, timo.kuntsi@excellencefinland.fi, tfn +358 44 9778385

Allmän information om tävlingen: Minna Salaspuro, Esbo stad, tfn +358 40 6368978minna.salaspuro@espoo.fi