Stadsdirektörens innovationstävling

I Stadsdirektörens innovationstävling söker vi innovationer och idéer som förbättrar tjänsterna för Esboborna och utvecklar verksamhetssätten enligt Berättelsen om Esbo. Tävlingen är öppen för Esbo stads anställda och arbetsteam med samarbetspartner samt företag i Esbo. Företagets hemkommun ska vara Esbo. 

Syftet med tävlingen är att synliggöra det kontinuerliga, innovativa utvecklingsarbete som görs i Esbo. Speciellt uppmärksammas sådana förnyelser som ställer kunder och kommunbor i fokus – i egenskap av personer som får bättre service eller till och med som samarbetspartner för utvecklingsarbetet.

Det finns två serier:  innovationer och potentiella innovationer. Experter från Laatukeskus bedömer ansökningarna och väljer finalisterna som går vidare till följande skede. Senare bedömer Esbo stads jury ansökningarna som går till finalen. 

Ansökningarna deltar utan någon separat ansökan i Laatukeskus nationella tävling Quality Innovation Award. Vinnarna i den tävlingen är också med i en internationell tävling. 

Stadsdirektörens innovationstävling har ordnats tillsammans med Laatukeskus sedan 2012. 

Mer information:

Frågor som gäller att fylla i tävlingsansökan: Minna Huomo, Laatukeskus, tfn 0400 230 756 eller e-post minna.huomo@laatukeskus.fi 

Allmän information om tävlingen: Marianne Julkunen, serviceutvecklingsenheten, koncernförvaltningen, Esbo stad, tfn 040 5548 3606 eller marianne.julkunen@esbo.fi