Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailu kannustaa parantamaan ja kehittämään espoolaisten palveluja ja Espoon kaupungilla tehtävää työtä. Kilpailuun voivat osallistua kaikki kaupungin työntekijät, työyhteisöt, verkostot ja espoolaiset yritykset. Innovaatiokilpailu on osa Espoo-tarinaa, jossa Espoosta tehdään entistä asukas- ja asiakaslähtöisempi.

Kilpailuun voi osallistua sekä pienillä että suurilla innovaatioilla. Olennaista on, että innovaatio tai idea on parantanut tai parantaa tuotettavaa palvelua tai organisaation sisäistä toimivuutta. Kyseessä voi olla innovaatio, joka on jo ehtinyt tuottaa paljon tuloksia tai tuore ajatus, jonka tuottama sato korjataan vasta myöhemmin. Erityistä huomiota kiinnitetään sellaisiin uudistuksiin, joissa asiakkaat ja kuntalaiset ovat olleet etusijalla ─ paremman palvelun saajina tai kehittämistyön yhteistyökumppaneina.

Kilpailusarjoja on kaksi: innovaatiot ja potentiaaliset innovaatiot eli ideat. Laatukeskuksen raati arvioi kaikki kilpailun hakemukset, ja sen jälkeen Espoon omista asiantuntijoista koottu arviointiryhmä käy läpi kaikki jatkoon päässeet innovaatiot Espoon näkökulmasta.

Espoon hakemukset osallistuvat automaattisesti myös Laatukeskuksen kansalliseen Laatuinnovaatio-kilpailuun(ulkoinen linkki) (Quality Innovation Award), jonka voittajat etenevät kansainväliseen kilpailuun.

Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailu on järjestetty yhdessä Laatukeskuksen kanssa vuodesta 2012 alkaen. 

Lisätietoja antavat:

Minna Huomo, Laatukeskus
minna.huomo@laatukeskus.fi tai p. +358 40 0230756

Marianne Julkunen, palvelukehitys, konsernihallinto, Espoon kaupunki 
marianne.julkunen@espoo.fi tai p. +358 40 5543606