Kom med och producera hobbyverksamhet för barn och unga i Esbo

Publicerad: 23.3.2022 14.59

Vill du få möjlighet att producera hobbyverksamhet av hög kvalitet utifrån barns och ungas önskemål inom hobbystigen i Esbo? Hobbystigen har ett gemensamt mål att erbjuda barn och unga trevliga hobbyer och möjligheter att prova och bli intresserade av nya saker.

Hobbystigen i Esbo genomför undervisnings- och kulturministeriets Finlandsmodell för hobbyverksamhet i Esbo. Barn och unga erbjuds gratis hobbyverksamhet i samband med skoldagarna i deras egen skola eller i närheten av den.

Vi vill i synnerhet nå ut till de barn och unga som ännu inte har hittat någon trevlig hobby. Som kompanjoner eftersöker vi aktörer som kan producera tillgänglig hobbyverksamhet av hög kvalitet och har erfarenhet av hobbyverksamhet för barn och unga. Hobbyverksamheten ordnas på finska, svenska, engelska och andra språk.

Hobbyverksamheten utgår från barnens och de ungas önskemål och vi eftersöker innehåll i synnerhet inom digitala hobbygrenar, olika konst- och kulturbranscher samt med olika teman, såsom matlagning. Det finns även önskemål om hobbyverksamhet som bedrivs utomhus och stärker delaktigheten.

Under läsåret 2022–2023 är meningen att genomföra cirka 200 hobbygrupper på olika håll i Esbo. Arrangörerna av hobbyverksamheten väljs ut utgående från miniupphandlingar, som ordnas inom registret av tjänsteleverantörer. Tjänsteleverantören kan själv välja hur många hobbyverksamheter och hobbygrupper den erbjuder under läsåret.

Läs mer om Hobbystigen i Esbo och om ansökan om att bli tjänsteleverantör.

Leverantörer av hobbyverksamhet i Esbo eftersöks till läsåret 2022–2023 genom upphandling – ansökan öppen till 20.4

Leverantörer av hobbyverksamhet väljs ut för läsåret 2022–2023 med en upphandling i enlighet med lagen om offentlig upphandling och koncession. Ansökan är öppen 11.3–20.4.2022, varefter den stängs.

Anbudsansökan för upphandlingen lämnas in via leverantörsportalen Tarjouspalvelu. På samma webbplats kan man bekanta sig med mer detaljerad information och dokument med anknytning till anbudsansökan. Även lättföretagare på basis av arvodenn kan anmäla sig som tjänsteleverantör i det dynamiska leverantörsregistret.

Gå till leverantörsportalen Tarjouspalvelu via den här länken.(extern länk)

För att kunna läsa mer detaljerad information om anbudsansökan, måste du vara registrerad i Tarjouspalvelu. Du kan registrera dig på webbplatsen för Tarjouspalvelu.(extern länk)

Anbudsansökan publiceras endast på finska.