Hobbystigen i Esbo

Hobbystigen i Esbo genomför undervisnings- och kulturministeriets Finlandsmodell för hobbyverksamhet i Esbo. 

Syftet med hobbymodellen är att erbjuda grundskoleeleverna avgiftsfria hobbymöjligheter i den egna skolan eller i dess närhet efter skoldagen och att öka barnens och ungdomarnas välbefinnande.

Med hobbyutbudet svaras särskilt på barnens och ungdomarnas önskemål som kartlades med en elevenkät hösten 2020. De mest önskade hobbyerna bland skoleleverna i Esbo är bland annat parkour, klättring, cirkus, film, animation, fotografering, bildkonst, matlagning, spelprogrammering och hantverk.

Hobbystigen i Esbo startar i början av höstterminen. För läsåret 2021–22 kommer aktörerna att väljas genom konkurrensutsättning under sommaren 2021. Modellen har testats i åtta skolor under vårterminen 2021.

Mer information om Finlandsmodellen för hobbyverksamhet på undervisnings- och kulturministeriets webbplats(extern länk).

Kimmo Sillanmikko

Projektchef0406368773

Hobbystigen i Esbo