Hobbystigen i Esbo erbjuder gratis hobbyer för barn och unga i samband med skoldagarna i egen skola eller dess närhet. På hobbystigen kan man bli intresserad och lära sig vid en ny hobby och till och med hitta en stig till en mer målmedveten hobby.

Man kan prova på hobbyn med vänner eller ensam – i samband med hobbyverksamhet kan man hitta också nya vänner. Man kan delta i hobbyer oberoende av kompetensnivån.

Utbudet av hobbystigen i Esbo är sammanstältt i enlighet med barnens och ungdomarnas önskemål. Hobbystigen erbjudar bland annat kultur och konst, hantverk samt spel och kodning. Hobbystigen kompletterar väl de avgiftsfria hobbyerna som redan erbjuds.

Hobbystigen i Esbo skapar inspirerande möjligheter för barn och unga:

  • Möjlighet att bekanta sig med en ny hobby
  • Möjlighet att pröva olika hobbyer på olika sätt
  • Möjligheten och prövningen kan skapa en stig in i en ny hobby

Hobbygrupper på Hobbystigen i Esbo

Du kan delta i Hobbystigen i Esbo på din egen lokala skola, ungdomsgårdarna, allaktivitetshusen och bibliotek. Bekanta dig med hobbygrupper till läsåret 2022–2023.

Bli tjänsteleverantör inom hobbystigen i Esbo

Vill du få möjlighet att producera hobbyverksamhet av hög kvalitet utifrån barns och ungas önskemål inom hobbystigen i Esbo?

Läs mer om hur du ansöker om att bli tjänsteleverantör här.

Finlandsmodell för hobbyverksamhet

Hobbystigen i Esbo genomför undervisnings- och kulturministeriets Finlandsmodell för hobbyverksamhet i Esbo. Du kan läsa mer på Finlandsmodell för hobbyverksamhet webplats.(extern länk)

Kimmo Sillanmikko

Projektchef+358 40 6368773

Hobbystigen i Esbo

Taiju Kiesilä

Specialsakkunnig+358 40 6368974

Kirsi Kähkönen

Kommunikationsplanerare+358 40 6365986