Hobbystigen i Esbo erbjuder gratis hobbyer för barn och unga i samband med skoldagarna i egen skola eller dess närhet. På hobbystigen kan man bli intresserad och lära sig vid en ny hobby och till och med hitta en stig till en mer målmedveten hobby.

Man kan prova på hobbyn med vänner eller ensam – i samband med hobbyverksamhet kan man hitta också nya vänner. Man kan delta i hobbyer oberoende av kompetensnivån.

Utbud av hobbystigen i Esbo kompletteras under hösten samt i början av 2022. I enlighet med barnens och ungdomarnas önskemål kommer det erbjudas bland annat kultur och konst, hantverk samt spel och kodning. Hobbystigen kompletterar väl de avgiftsfria hobbyerna som redan erbjuds.(extern länk)

Hobbystigen i Esbo skapar inspirerande möjligheter för barn och unga:

  • Möjlighet att bekanta sig med en ny hobby
  • Möjlighet att pröva olika hobbyer på olika sätt
  • Möjligheten och prövningen kan skapa en stig in i en ny hobby

Hobbygrupper på hobbystigen i Esbo

Man kan delta i hobbystigen i Esbo i den egna närskolan, ungdomslokaler och bibliotek. Det erbjuds fler hobbyer på hösten och i början av 2022. 

Du hittar det aktuella hobbyutbudet av hobbystigen i Esbo på hobbygrupper sidan. (extern länk)

 

Finlandsmodell för hobbyverksamhet

Hobbystigen i Esbo genomför undervisnings- och kulturministeriets Finlandsmodell för hobbyverksamhet i Esbo. Du kan läsa mer på Finlandsmodell för hobbyverksamhet webplats.(extern länk)

Kimmo Sillanmikko

Projektchef0406368773

Hobbystigen i Esbo