Bli tjänsteleverantör inom hobbystigen i Esbo

Vill du få möjlighet att producera hobbyverksamhet av hög kvalitet utifrån barns och ungas önskemål inom hobbystigen i Esbo? Vi har ett gemensamt mål att erbjuda barn och unga trevliga hobbyer och möjligheter att prova och bli intresserade av nya saker.

Hobbystigen i Esbo

Hobbystigen i Esbo erbjuder gratis hobbyer för barn och unga i samband med skoldagarna i deras egen skola eller i närheten av den. Inom hobbystigen har barn och unga möjlighet att bli intresserade av och lära sig en ny hobby samt kan till och med hitta en väg till en mer målinriktad hobby. Såväl nybörjare som mer erfarna utövare kan delta i hobbyerna. 

I Esbo finns det massor av ställen att utöva en hobby på, eftersom samtliga 89 skolor deltar i hobbystigen och vårt mål är att få över 200 hobbygrupper med i verksamheten.  

Vi bygger upp hobbyutbudet enligt följande principer:  

 • Det är gratis för deltagaren att utöva hobbyn. 
 • Hobbyerna ordnas i skolorna eller i närheten av dem. 
 • Hobbyerna ordnas före kl. 17. 
 • I hobbyerna har tillgängligheten beaktats.
 • Hobbyerna baserar sig på barns och ungas önskemål.
 • Hobbyerna är icke-diskriminerande.
 • Grupper med särskilda behov beaktas i hobbyutbudet. 
 • Hobbyerna är av hög kvalitet.
 • Att delta i hobbyverksamheten främjar uppkomsten av kompisrelationer. 

 

Så här ansöker du om att bli tjänsteleverantör 

Hobbystigen i Esbo söker organisationer, företag, föreningar och andra aktörer som kan ordna hobbyverksamhet enligt barns och ungas önskemål före kl. 17.00 i skolornas lokaler eller i den omedelbara närheten av dem.  

Hobbyaktörerna utses genom en upphandling i två faser.

 1. Anmäl dig som tjänsteleverantör. Du kan anmäla dig till registret för tjänsteleverantörer under februari-mars. I den första fasen förbinder du dig ännu inte till några beställningsmängder. 
 2. Svara på anbudsförfrågningar. I den andra fasen kan kandidaterna lämna anbud i miniupphandlingar som gäller hobbygrupper. Förfrågningarna inom miniupphandlingarna skickas till de tjänsteleverantörer som finns i registret. 

Anmälan till registret för tjänsteleverantörer under läsåret 2023-2024 har stängts den 27.3.2023.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 

Hobbystigen i Esbo genomför undervisnings- och kulturministeriets Finlandsmodell för hobbyverksamhet i Esbo. 

Målet för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är att främja barns och ungas välbefinnande genom att göra det möjligt för alla barn och unga att i samband med skoldagen utöva en hobby som de gillar och som är avgiftsfri. Utbudet av hobbyer ordnas utifrån barnens och ungdomarnas önskemål. Verksamhetsmodellen planeras, utarbetas och testas tillsammans med aktörer som ordnar hobbyaktiviteter.  

På webbplatsen för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet(extern länk) finns mycket användbar information för tjänsteleverantörer (på finska).  

Hela Esbo