Simhallarna och idrottslokalerna öppnas och små kultur- och idrottsevenenmang tillåts 1.2.2022 

1.2.2022 13.05Uppdaterad: 2.2.2022 13.10

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beslutat att idrotts-, rekreations- och hobbylokalerna åter får öppna sina dörrar tisdag 1.2.2022. Inomhus tillåts även publiktillställningar med högst 50 personer, om alla har reserverade sittplatser. Utomhus råder ingen begränsning av antalet besökare. Tills vidare krävs inte coronapass i stadens idrotts- och kulturlokaler, publikevenemang eller hobbyverksamhet, enligt beslut av huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona 1.2.2022.

Biblioteken och museerna är öppna och nu tillåts också små publiktillställningar

  • Kulturevenemang för en liten publik kan ordnas från 1.2. En del av evenemangen skjuts upp eller ställs in.  Informationen om evenemangen uppdateras på kulturhusens sidor: SellosalenEsbo kulturcentrumKannusalenBarnkulturcentret AuroraUtställningscentret WeeGee. Regionförvaltningsverket i Södra Finland tillåter publikevenemang med högst 50 personer inomhus, om alla har markerade sittplatser.
  • Biblioteken och museerna är öppna. I lokalerna görs dock arrangemang för att förebygga smittorisken på grund av nära kontakt mellan besökare och sällskap.
  • Coronapass krävs inte längre i samband med publikevenemang, i kulturlokaler eller i muséer. Situationen granskas efter att de nationella riktlinjerna för coronapasset blivit klara.

Simhallar och idrottslokaler öppnas 1.2

  • Simhallar och idrottslokaler öppnar tisdag 1.2 och verksamheten återgår till det normala.  I lokalerna ska anvisningarna om hälsosäkerhet iakttas. Inget coronapass krävs för att bli insläppt.
  • Motionsgrupper och motionskurser startar så småningom. Noggrannare information följer.

Hobbyverksamhet för alla åldrar är möjligt från 1.2

  • Coronavirus