Utställningscentret WeeGee

Utställningscentret WeeGee är ett mångsidigt center för museer, utställningar och evenemang. Utställningscentret är verksamt i Hagalund i Weilin & Göös tidigare boktryckeri som ritades av professor Aarno Ruusuvuori (1925–1992).

Kommande evenemang

30.9.2023 13.00 – 16.00 EET/EESTUtställningscentrum WeeGee
  • Bildkonst
  • Kulturevenemang
  • Händighet
  • Hagalund
6.10.2023 18.00 – 19.00 EET/EESTUtställningscentrum WeeGee
  • Musik
  • Kulturevenemang
  • Hagalund
6.10.2023 19.00 – 19.45 EET/EESTUtställningscentrum WeeGee
  • Utställningar
  • Litteratur
  • Hagalund