Utställningscentret WeeGee

Utställningscentret WeeGee är ett mångsidigt center för museer, utställningar och evenemang. Utställningscentret är verksamt i Hagalund i Weilin & Göös tidigare boktryckeri som ritades av professor Aarno Ruusuvuori (1925–1992).

Mauri Kunnas-utställningen, som ständigt visas på WeeGee, fokuserar på den älskade författarens och konstnärens omfattande produktion och livsverk.

Kommande evenemang

2.12.2022 klo 15.00 – 4.12.2022 klo 15.00Utställningscentrum WeeGee
 • Litteratur
 • Kulturevenemang
 • Museer
 • Musik
 • Utställningar
 • Hagalund
2.12.2022 klo 16.00 – 17.15Utställningscentrum WeeGee
 • Kulturevenemang
 • Musik
 • Hagalund
2.12.2022 klo 17.00 – 17.45Utställningscentrum WeeGee
 • Litteratur
 • Kulturevenemang
 • Museer
 • Utställningar
 • Hagalund

Utställningar

17.3.2022 klo 08.40 – 29.1.2023 klo 15.00KAMU Esbo stadsmuseum
 • Museer
 • Utställningar
 • Hagalund
13.10.2021 klo 08.00 KAMU Esbo stadsmuseum
 • Museer
 • Utställningar
 • Hagalund