Utställningscentret WeeGee

Utställningscentret WeeGee är ett mångsidigt center för museer, utställningar och evenemang. Utställningscentret är verksamt i Hagalund i Weilin & Göös tidigare boktryckeri som ritades av professor Aarno Ruusuvuori (1925–1992).

Kommande evenemang

25.8.2023 15.30 – 27.8.2023 17.00 EET/EESTUtställningscentrum WeeGee
 • Naturen
 • Kulturevenemang
 • Utställningar
 • Hagalund
1.9.2023 18.00 – 19.00 EET/EESTUtställningscentrum WeeGee
 • Musik
 • Kulturevenemang
 • Hagalund
1.9.2023 19.00 – 19.45 EET/EESTUtställningscentrum WeeGee
 • Utställningar
 • Litteratur
 • Hagalund
30.9.2023 13.00 – 16.00 EET/EESTUtställningscentrum WeeGee
 • Bildkonst
 • Kulturevenemang
 • Händighet
 • Hagalund
6.10.2023 18.00 – 19.00 EET/EESTUtställningscentrum WeeGee
 • Musik
 • Kulturevenemang
 • Hagalund