Utställningscentret WeeGee

Utställningscentret WeeGee är ett mångsidigt center för museer, utställningar och evenemang. Utställningscentret är verksamt i Hagalund i Weilin & Göös tidigare boktryckeri som ritades av professor Aarno Ruusuvuori (1925–1992).

Kommande evenemang

Utställningar

17.3.2022 klo 08.40 – 29.1.2023 klo 15.00KAMU Esbo stadsmuseum
  • Museer
  • Utställningar
  • Hagalund
13.10.2021 klo 08.00 KAMU Esbo stadsmuseum
  • Museer
  • Utställningar
  • Hagalund