Rekommendationer och begränsningar

Gällande rekommendationer och begränsningar i Esbo relaterade till coronasituationen.

Esbo och den övriga huvudstadsregionen är nu i coronavirusepidemins spridningsfas. Mer information om kriterierna för spridningsfasen finns nere på denna webbsida.

I den här sammanfattningen hittar du de gällande rekommendationerna och begränsningarna för coronavirusepidemin i Esbo.

Förutom de här rekommendationerna finns särskilda rekommendationer som gäller Esbo stads sektorer och olika tjänster. Öppettiderna och servicekanalerna kan också avvika från det normala. De olika tjänsterna ger information om detta på sina egna webbsidor.

Rekommendationerna och begränsningarna gäller huvudsakligen tills vidare.