Rekommendationer och begränsningar

Gällande rekommendationer och begränsningar i Esbo relaterade till coronasituationen.

Förutom de här rekommendationerna och begränsningarna finns särskilda rekommendationer som gäller Esbo stads sektorer och olika tjänster. Öppettiderna och servicekanalerna kan också avvika från det normala. De olika tjänsterna ger information om detta på sina egna webbsidor.

Mer information om kriterierna för spridningsfasen finns nere på denna webbsida.

Rekommendationerna och begränsningarna gäller huvudsakligen tills vidare.