Anmälan till förskola och årskurs 1 sker 10–21.1.2022

10.12.2021 11.13Uppdaterad: 17.12.2021 9.46

I januari blickar vi redan mot augusti. Senast den 21.1 ska vårdnadshavare anmäla barn födda år 2015 till årskurs 1 och barn födda år 2016 till förskoleundervisning. Förskoleundervisning och grundläggande utbildning anordnas på finska och svenska. Om barnet behärskar båda språken kan vårdnadshavare välja barnets skolspråk. Höstterminen inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning i Esbo inleds 11.8.2022.

Anmälan till förskolan 10–21.1.2022  

Anmälan görs genom att fylla i en elektronisk blankett som är öppen 10–21.1.2022 på webbplatsen esbosmabarnspedagogik.fi. Alla barn i Esbo som är födda 2016 får Välkommen till förskolan -infobrevet hemskickat strax efter årsskiftet. Läsåret 2022–2023 inleds på torsdag 11.8.2022. 

Mer information:   

Kontakta oss gärna per e-post  dagis@esbo.fi  eller per telefon ifall ni har frågor. Vi betjänar per telefon +358 9 81627600 måndagar och onsdagar kl. 9–11 och kl. 12–14, tisdagar 13–16,  och fredagar kl. 9–12.

Anmälan till årskurs 1 via Wilma 10–21.1.2022 

De barn som är födda år 2015 och har svenska som officiellt modersmål får ett brev med meddelande om läroplikt och beslut om barnets närskola hemskickat vid årsskiftet. Brevet innehåller också anvisningar om inloggning till webbtjänsten Wilma. Läsåret 2022–2023 inleds på torsdag 11.8.2022. 

Mer information:   

Om ditt barn fått brevet på finska men barnet ska börja i en svensk skola, eller om du har frågor om skolanmälan, kan du kontakta Svenska bildningstjänster per e-post skolanmalan@esbo.fi eller tfn +358 9 81627600 vardagar 10–21.1.2022 kl. 10–12.  

Ansökan till eftermiddagsverksamhet 10.1–25.4.2022  

I eftermiddagsverksamhet (eftis) har barnen möjlighet att i närvaro av trygga vuxna delta i aktiviteter både inomhus och utomhus efter skoltid. Ansökningstiden för eftermiddagsverksamhet inom svenskspråkig grundläggande utbildning är 10.1–25.4.2022. Ansökan sker via Wilma med blanketten Ansökan till eftermiddagsverksamhet läsår 2022–2023.  

Kontakta oss per e-post eftis@esbo.fi eller per telefon ifall ni har frågor. Vi betjänar per telefon +358 9 81627600 vardagar 10–21.1.2022 kl. 10–12.  

Mer information:   

Anvisande av närskola för årskurs 7    

Elever i årskurs 6 i svenskspråkiga skolor i Esbo anvisas plats i sin närskola för årskurserna 7–9 senast 18.2.2022. Beslutet publiceras i Wilma. Närmare information och anvisningar om bland annat ansökan till annan skola än närskolan och URHEA finns i beslutet.  

Mer information:   

Gemensam ansökan 22.2–22.3.2022   

Ansökan till andra stadiet, till exempel gymnasiet och yrkesutbildning, sker 22.2–22.3.2022. I Esbo finns ett svenskspråkigt gymnasium med IB-linje, Mattlidens gymnasium. Dessutom finns det 11 finskspråkiga gymnasier i Esbo.  

Mer information:   

Utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) inleds från och med 1.8.2022. Hux anordnas av yrkesinstitutet Prakticum. Ansökan till Hux  och TUVA sker genom den gemensamma ansökan. På finska ordnas motsvarande utbildning under namnet TUVA-koulutus. 

Läs mera om Hux på Practikums webbplats. (extern länk)
TUVA anordnas av Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia.(extern länk) 

Information om anmälan till finskspråkig förskola och skola finns att läsa här:  

  • Ilmoittautuminen esiopetukseen ja ensimmäiselle luokalle on 10.1.–21.1.2022 

Svenskspråkig småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning anordnas i Esbo av  Svenska  bildningstjänster.  

  • Fostran och lärande
  • Förskola
  • Grundskola
  • Gymnasieutbildning