Bild: Taru Turpeinen

Ansökan om att gå i annan skola än närskola