Lähikoulu ja toissijainen koulu

Oppilailla on oikeus käydä Espoon heille osoittamaa lähikoulua. Tutustu kouluun hakemisen ohjeisiin ja lähikoulun osoittamisperusteisiin.

Kuva: Taru Turpeinen

Lähikoulu

Lähikoululla tarkoitetaan jotakin oppilaan asuinpaikan mukaisen oppilasalueen koulua, ei aina maantieteellisesti lähintä tai huoltajan toivomaa koulua. Oppilasalueita on kuusi: Espoonlahti, Itäinen Leppävaara, Keski- ja Pohjois-Espoo, Läntinen Leppävaara, Matinkylä-Olari ja Tapiola. 

Tutustu alla oleviin hakuohjeisiin ja lähikoulun osoittamisperusteisiin, ennen kuin täytät hakemuksen.

Lähikouluun hakeminen

Kuva: Taru Turpeinen

Toissijainen koulu

Oppilas voi halutessaan hakea myös muuhun kuin lähikouluun. Tällaisesta muusta kuin lähikoulusta käytetään nimitystä toissijainen koulu.

Toissijaiseen kouluun hakevia oppilaita voidaan valita ainoastaan, jos koulun opetusryhmissä on vapaita oppilaspaikkoja sen jälkeen, kun kaikille oppilaille on ensin osoitettu lähikoulut. Toissijaiseen kouluun hakevien oppilaiden valitseminen tapahtuu lähikoulun osoittamisperusteista poikkeavin perustein. Toissijaiseen kouluun valitut oppilaat eivät ole oikeutettuja koulumatkaetuuteen eikä heidän mahdollisilla sisaruksillaan ole oikeutta päästä samaan kouluun.

Tutustu alla oleviin hakuohjeisiin ja oppilasvalintaperusteisiin, ennen kuin täytät hakemuksen.

Toissijaiseen kouluun hakeminen

Lisätietoa hakemisesta

Sara Raitala

Oppilasasiainsihteeri040 507 0817

Vuosiluokille 1-6 hakemiseen, oppilaaksiottoon  ja oppilashallintoon liittyvä neuvonta

Katri Pietarinen

Hallintopalvelujen osastosihteeri040 505 6107

Vuosiluokille 7-9 hakemiseen, oppilaaksiottoon  ja oppilashallintoon liittyvä neuvonta