Programmet Esbo ❤ Medborgare

Grattis till finskt medborgarskap! Esbo stad vill fira ditt medborgarskap och ge dig kultur- och motionsförmåner hösten 2022.  

Du har rätt till förmåner när du bor i Esbo och har fått finskt medborgarskap år 2020 eller 2021. Esbo stad har skickat dig ett brev om programmet Esbo ❤ Medborgare per post i augusti. Förfrågningar: kulttuuriespoo@espoo.fi.

Programförmåner

Blev du sugen på kultur eller motion?

Läs om stadens gratis tjänster på webbsidan och testa!  

 

Berätta din åsikt! 

Vi vill utveckla programmet för nya medborgare under de kommande åren. Har du tid att svara på en enkät? 

Svara på en kort enkät(extern länk) på länken. Att besvara frågorna tar cirka tre minuter. Ett varmt tack till dig! 

Hela Esbo