Biblioteket är en mötesplats och ett kulturcentrum som är öppet för alla. Där erbjuds tidningar, böcker, musik, filmer och övrigt material. Du kan studera, idka hobbyer och tillbringa din tid i biblioteket. Där ordnas också handledningar, rådgivning, evenemang och utställningar. Esbo stadsbibliotek samarbetar med grannstädernas (Helsingfors, Grankulla och Vanda) bibliotek och tillsammans utgör de Helmet-biblioteket. Du kan låna material även från de här biblioteken. Digitalt material hör till bibliotekens samlingar. Bibliotekens nationella nätservice på Biblioteken.fi-sidorna och likaså Nationalbibliotekets Finna.fi-tjänst kan användas av alla. Via ditt eget bibliotek får du även material från det flerspråkiga biblioteket och Celia-biblioteket. Celias böcker får användas av alla som har svårt att läsa vanliga böcker på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller motsvarande. Teckenspråkiga biblioteket som finns på nätet kan användas från hela världen.