Geoteknik och jordmån

Esbo stads geoteknik har under 50 års tid sammanställt en ansenlig mängd data om jordmånen och grundvatten.