Jordmån information

Jordmån information kan köpas på Esbo stads e-tjänst eCity.

 Jordmånens egenskaper borde beaktas som en faktor som inverkar på kostnaderna redan när tomten köps eller senast i det skede då byggnaden placeras på tomten och grundläggningssättet utreds.

Geotekniska enheten undersöker endast stadens egna objekt. Information om företag som gör grundundersökningar finns på Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:s webbplats.

Hela Esbo