Maaperätiedot

Espoon alueen maaperätietoja on ostettavissa sähköisen asiointipalvelun kautta.

Maaperätekijät tulisi ottaa huomioon yhtenä kustannuksiin vaikuttavana tekijänä jo tonttia ostettaessa tai viimeistään siinä vaiheessa kun rakennusta sijoitetaan tontille ja rakennuksen perustamistapaa selvitetään. 

Geotekniikkayksikkö tekee maaperätutkimuksia vain kaupungin omiin kohteisiin. Tietoa pohjatutkimusta tekevistä yrityksistä saa SKOL ry:n sivuilta.

Koko Espoo