Geotekniikka ja maaperä

Geotekniikkayksikkö on koonnut yli 55 vuoden aikana tietoja Espoon maa- ja kallioperästä sekä pohjaveden pinnan vaihteluista.