Geotekniikka ja maaperä

Geotekniikkayksikkö on koonnut noin 50 vuoden aikana tietoja Espoon maa- ja kallioperästä sekä pohjaveden pinnan vaihteluista.