Pohjavesi

Pohjavedellä tarkoitetaan maanpinnan alapuolella sijaitsevaa vettä, joka täyttää avoimet kolot maa- ja kallioperässä. Pohjavettä muodostuu huonosti vettä läpäisevien maakerrosten päälle.

Maahan satanut vesi valuu painovoiman vaikutuksesta maaperässä alaspäin ja täyttää tietyllä syvyydellä maan huokoset, onkalot, raot ja maahiukkasten välit. Vedestä tulee tällöin pohjavettä. Pohjavesikerros jakautuu erimuotoisiin ja erikokoisiin osiin joissa veden määrä, virtaussuunta ja virtausnopeus vaihtelevat johtuen maaperän huokoisuudesta, kerrosrakenteesta ja kallioperän pinnankorkeudesta. Vettä purkautuu hiljalleen pois lähteissä ja vesistöjen rantavyöhykkeissä. Muodostumat, joissa pohjavettä on runsaasti ja se virtaa helposti sanotaan pohjavesialueiksi.

Pohjavedenpinnan määrittämiseksi asennetaan usein rakennuspaikalle pysyviä pohjavedenhavaintoputkia, joista vesipintaa voidaan säännöllisesti havaita ennen ja usein jälkeenkin rakentamisen.

Koko Espoo