Espoon maa- ja kallioperä

Maaperä Espoossa on vaihtelevaa. Samalla rakennuspaikalla voidaan tavata sekä avokalliota että pehmeää savea useiden metrien paksuudelta. Maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa maaperäolosuhteilla on huomattava vaikutus alueen rakentamiskustannuksiin.

Koko Espoo