Radon

Radon on hajuton, mauton ja näkymätön uraanin hajoamistuloksena syntyvä radioaktiivinen kaasu.

Suomalaisten saamasta säteilyannoksesta noin puolet on peräisin huoneilman radonista. Keskimäärin suomalaisten asuntojen radonpitoisuus on noin 120 becquereliä/m³ (Bq/m³). Säteilyannosta voitaisiin tehokkaimmin vähentää pienentämällä huoneilman radonpitoisuutta. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1044/2018 mukaan asunnon ja muun oleskelutilan sisäilman radonpitoisuuden viitearvo on 300 Bq/m³. Uudet asunnot tulee suunnitella ja rakentaa siten, ettei radonpitoisuus ylittäisi arvoa 200 Bq/m³.

Radonpitoisuus määritetään radonpitoisuuden vuosikeskiarvona, joka mitataan tai mittauksen perusteella arvioidaan vuoden pituiselta yhtäjaksoiselta ajalta. Mittauksen on oltava yhtäjaksoinen ja kestettävä vähintään kaksi kuukautta. Mittaus on tehtävä syyskuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana.

Huoneilman radonmittauksia voi tilata Säteilyturvakeskuksesta (STUK(ulkoinen linkki)).

Koko Espoo