eVaka är Esbo stads kunddata- och verksamhetsstyrningssystem för den svenska och finska småbarnspedagogiken. eVaka är ett Esbospecifikt system som bygger på öppen källkod. Systemet utvecklas tillsammans med städerna Tammerfors, Uleåborg och Åbo.

I eVaka ansöker vårdnadshavarna om platser inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning och klubbar. I e-tjänsten kan vårdnadshavarna och daghemmet kommunicera och hålla kontakt på ett datasäkert sätt. I eVakas kalender bokar vårdnadshavarna också barnens närvarotider på daghemmet och meddelar om frånvaron.

Utöver de funktioner som är synliga för vårdnadshavarna innehåller eVaka även egenskaper som hjälper att styra och planera daghemmens verksamhet. Det är fråga om ett omfattande system med vilket man behandlar till exempel kunddata, avgifterna och beslutsfattandet i småbarnspedagogiken. 

 

Anvisning till vårdnadshavarna

Vanliga frågor om eVaka