Avgifter inom småbarnspedagogik

Avgifterna för småbarnspedagogik beräknas i procentandel av familjens bruttoinkomster. Avgiften varierar från avgiftsfri småbarnspedagogik till 288 € per månad, och beror på familjens storlek, familjens inkomster och barnets vårdtid inom småbarnspedagogik. Familjen skickar sin inkomstutredning över familjens bruttoinkomster till ekonomiavdelning. Inkomstutredning behöver inte lämnas om familjen ger sitt samtycke till högsta avgift. Högsta avgift betalas också om familjen inte lämnat in inkomstutredningen eller den har varit bristfällig. Avgiftens storlek påverkas också av vårdtidens längd och frånvaro. Vårdnadshavare får ett skriftligt beslut om avgiften för småbarnspedagogik. Avgifter för vårdmånaden faktureras retroaktivt i mitten av följande månad.

Avgifter inom småbarnspedagogik

Småbarnspedagogikens avgifter

+358 9 816 27400Servicesedel telefotjänst tfn +358 9 816 27401 (på finska)

Telefontjänst
må, on och to kl. 9–12

Det finns fem alternativ att välja mellan:
1. Svenskspråkig service
2. Alberga
3. Hagalund och Mattby-Olars
4. Esboviken
5. Esbo centrum

Småbarnspedagogikens kundrådgivning: Servicesedel

+358 9 816 27401En inkomstutredning med behövliga bilagor kan skickas till adressen: Esbo stad, ekonomienheten/ småbarnspedagogik, PB 30, 02070 ESBO STAD

Telefontid
måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 9.00-12.00

Telefonens områdesval:

01 Servicesedel