Dagvatten är regnvatten, smältvatten och ytvatten som rinner från tak och andra ogenomträngliga ytor i bebyggda områden. Dagvattnet rinner ut från tomterna i diken, dränrör eller dagvattenavlopp till bäckar, åar, sjöar och hav. Om avloppen inte har kapacitet att ta emot allt dagvatten, kan dagvattnet svämma över.

Bild: Saara Olsen

Hela Esbo