Byggande av gator, vägar och övrig infrastruktur

Byggobjekt för infrastruktur genomförs ofta efter fleråriga planeringsfaser. Byggandet utförs i enlighet med det byggnadsprogram som beslutats av Tekniska nämnden.

Staden genomför över hundra gatu- och parkbyggnadsprojekt årligen. Vi bygger nya gator, gång- och cykelvägar, det kommunaltekniska nätverket, grönområden, utomhusidrottsplatser och lekplatser samt renoverar tidigare byggda objekt.

Gator, parker och övrig infrastruktur byggs genom att utnyttja den egna organisationen och privata entreprenörer. Byggandet genomförs i flera objekt i samarbete med HRM:s vattenförsörjning och med bolag som förvaltar el-, tele-, fjärrvärme- och kylnätverk.

Länkar till pågående byggnadsprojekt efter storområde: Esbo centrum (Gamla Esbo), Esboviken, Kalajärvi, Köklax, Alberga, Mattby, Hagalund

Här är länken till pågående byggnadsprojekt 2022 på kartan(extern länk) (extern länk). Kartan visar byggnadsobjekten för 2022.

Broschyren Vi bygger kommunalteknik(extern länk).

Hela Esbo