Kestävä Kera rakentuu yhteistyön voimin

15.3.2022 8.48Päivitetty: 14.4.2022 12.11
Kasvien asettelua Keran halleilla.
Kuva: Pintaliittodesign

Espoon yhdessä mittavimmassa aluekehityskohteessa vanha teollisuus- ja logistiikka-alue Kera muutetaan kestäväksi ja hiilineutraaliin kiertotalouteen perustuvaksi asuin- ja työssäkäyntialueeksi vähintään 14 000 asukkaalle. Kestävyysmuutos toteutetaan yhdessä alueen maanomistajien, rakentajien ja muiden kehittäjäkumppanien kanssa.

Vuonna 2019 käynnistettiin Puhdas ja älykäs Kera -projekti, jonka myötä Keraa alettiin kehittää Espoon strategian mukaisesti hiilineutraaliin kiertotalouteen perustuvaksi asuin- ja työssäkäyntialueeksi. Tavoitteena oli luoda pohja uudenlaiselle yhteistyön alustalle, josta Keran rakentuessa muodostuu kansainvälinen kestävyyden esimerkkikohde. Projektissa luotiin toimintamallia, joka mahdollistaa eri kumppaneiden osallistumisen kestävien kaupunkiratkaisujen kehittämiseen. Laaja-alainen yhteistyö mahdollistaa tulevaisuuden asukkaille ja muille Keran toimijoille puhtaita ja älykkäitä palveluita esimerkiksi energiaan, liikkumiseen ja asumiseen liittyen.  

Lisäksi yhteistyön tuloksena syntyi alueen kehittämistä pitkäjänteisesti ohjaava Keran alueen kehittämissitoumus, jonka myötä keskusta-alueen maanomistajat ja rakentajat sitoutuvat huomioimaan kestävän kehityksen periaatteet osana hankkeitaan. Tätä täydentää alueen hiilineutraaliustiekartta, joka kokoaa yhteen toimenpiteitä sitoumuksen toteutumisen tueksi. Konkreettisina kehittämistyön tuloksina syntyi mm. hiilineutraali alueellinen energiaratkaisu, Keran hallien avaus väliaikaiskäytölle mm. liikunnalle ja kaupunkikulttuurille, 19 älypylvään pilottiverkko, purkumateriaalien ja maamassojen alueellisen koordinaation selvitystyö sekä uusien liikkumispalvelujen suunnittelu ja testaus. Alueen kehittämisestä syntyvät kokemukset ja opit pyritään jakamaan hyödynnettäväksi myös muille alueille Espoossa ja Suomessa. Lue lisää Keran selvityksistä ja pilotoinneista täältä.

Alueellista yhteistoimintaa syvennetään maaliskuussa 2022 käynnistyneessä projektissa Puhdas ja älykäs – yhteistyön Kera. Projektin tavoitteena on vahvistaa Keran hiilineutraaliin kiertotalouteen perustuvan kaupunginosan syntymistä. Toimenpiteet sisältävät esimerkiksi yrityksille suunnatun kehittämisfoorumin käynnistämisen, Keran tyhjien tilojen väliaikaiskäytön mahdollisuuksien kartoittamista sekä kokeilu- ja kohtaamispaikan luomista Keran halleille. Samalla edistetään Espoon hiilineutraalius- ja SDG-edelläkävijyystavoitteita.

Keran kaupunginosa kehittyy, muuttuu ja rakentuu vielä yli vuosikymmenen ajan. Kerassa voidaan kokeilla ja kehittää ratkaisuja ja toimintamalleja, jotka ovat sovellettavissa myös muilla alueilla. Espoon kaupunki on sitoutunut toimimaan Kerassa aktiivisesti ja kohdentamaan alueelle kestävien kaupunkiratkaisujen mukaista kehittämistoimintaa, jolla tuetaan yhteistyön, hiilineutraaliuden ja kiertotalouden ratkaisujen toteutumista.

Puhdas ja älykäs Kera -projekti toteutettiin osana Kestävä Espoo - poikkihallinnollista kehittämisohjelmaa. Projektin toteutuksesta vastasivat kaupungin lisäksi Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ja pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö sekä kahdeksan kumppaniyritystä: A-Insinöörit Oy, Espoon Asunnot, Fortum Oyj, LähiTapiola, Neste Oyj, Nokia Oyj, Ramirent Oy ja SOK. Puhdas ja älykäs - yhteistyön Kera -jatkohanke (2022-2023) toteutetaan Uudenmaanliiton myöntämällä Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman EAKR-rahoituksella.

  • Kestävä kehitys
  • Kaupunkikehitys
Leppävaara