Puhdas ja älykäs - yhteistyön Kera

Puhdas ja älykäs – yhteistyön Kera -hanke on Espoon kaupungin koordinoima kaupunkikehityshanke, joka vahvistaa Keran hiilineutraaliin kiertotalouteen perustuvan kaupunginosan syntymistä uusien kumppanien, yhteistyö- ja toimintatapojen sekä ratkaisujen myötä.

Espoon yhdessä mittavimmassa aluekehityskohteessa vanha teollisuus- ja logistiikka-alue Kera muutetaan kestäväksi ja hiilineutraaliin kiertotalouteen perustuvaksi asuin- ja työssäkäyntialueeksi vähintään 14 000 asukkaalle. Yksityiseen maanomistukseen perustuvalla alueella kestävyysmuutos toteutetaan yhdessä alueen maanomistajien, rakentajien ja muiden kehittäjäkumppanien kanssa. Hankkeen tavoitteena on Keran muutosvaiheessa vahvistaa alueen yhteisöllisyyden ja kestävän elämäntavan toteutumista hankkeessa kehitettävien toimintatapojen ja konkreettisten kokeilujen kautta. Lisäksi haluamme vakiinnuttaa Keran merkitystä pilotointialustana, jossa testataan ja otetaan käyttöön ilmastoneutraaleja kiertotalouden ratkaisuja. Yhteistyömallien laajentamisen ja vakiinnuttamisen lisäksi hankkeessa toteutetaan pilottimaisia nopeita kokeiluja ja skaalataan lupaavimpia kestävyyttä edistäviä toimintatapoja ja ratkaisuja koko kaupunginosaan.

Hanke toteutetaan Uudenmaanliiton myöntämällä Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 - rakennerahasto-ohjelman EAKR-rahoituksella.

Toimenpiteet

Espoon kaupungilla on tavoitteena olla Euroopan kestävin kaupunki nyt ja tulevaisuudessa. Puhdas ja älykäs - yhteistyön Kera -hankkeen toimenpiteet tukevat Hiilineutraali Espoo 2030 sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista pitkäjänteisesti. Hankkeen tavoitteita edistetään kolmen teeman kautta:

  1. Yhteistyömallien ja kokeiluympäristön vakiinnuttaminen
  2. Keran kädenjälkiratkaisut ja vaikuttavuuden kasvattaminen
  3. Kiertotalouden tilat ja konseptit

Kehittämistoimenpiteet sisältävät esimerkiksi yrityksille suunnatun kehittämisfoorumin käynnistämisen, Keran tyhjien tilojen väliaikaiskäytön mahdollisuuksien kartoittamista sekä kokeilu- ja kohtaamispaikan luomista pilotointien ja viestinnän tarkoituksiin.   

Aikataulu

1.3.2022-31.3.2023

Leppävaara