Keran kehittämissitoumus ohjaa kestävän kehityksen edelläkävijäksi - ainutlaatuinen maankäyttösopimus hyväksytty kaupunginhallituksessa

28.9.2021 4.53Päivitetty: 30.9.2021 8.00

Espoon kaupunginhallitus hyväksyi elokuussa 2021 yksimielisesti Keran alueen kehittämissitoumuksen osana Keran keskustan asemakaavan maankäyttösopimusta. Keran kehittämissitoumus on ainutlaatuinen dokumentti, joka ohjaa Keran alueen kehittymistä Espoon hiilineutraaliustavoitteen ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Toista samanlaista maankäyttösopimuksen liitteenä olevaa kehittämissitoumusta ei löydy Suomen kuntakentältä. Sitoumuksen tavoitteet on määritelty laajassa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa, ja sen on allekirjoittanut Espoo sekä alueen maanomistajat.

Kehittämissitoumus ohjaa Keran toimijoita toteuttamaan kestävän kehityksen tavoitteita pitkäjänteisesti. Espoon tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa YK:n kehityksen tavoitteet (SDG:t) vuoteen 2025 mennessä. Keran edelläkävijäratkaisuilla on iso rooli näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttaminen onnistuu vain laajassa yhteistyössä - yritysten, tutkijoiden ja asukkaiden kanssa yhdessä tekemällä.

Kuva: Pintaliitodesign

Espoon tavoitteena on tehdä Kerasta kestävän kehityksen, kiertotalouden ja digitalisaation edelläkävijäalue. Edelläkävijyys näkyy muun muassa resurssiviisaana rakentamisena, innovatiivisina ja vähäpäästöisinä energiaratkaisuina sekä uudenlaisina digitaalisina palveluina ja sovelluksina. Keran alueen kehittämissitoumus ohjaa Keran keskustan maankäyttöä ja palveluiden kehittymistä seuraavien tavoitteiden mukaiseen suuntaan:

  1. Keraa kehitetään tiiviissä yhteistyössä.
  2. Kerassa tavoitellaan hiilineutraalisuutta vuoteen 2030 mennessä vähäpäästöisillä ja hiiltä sitovilla ratkaisuilla.
  3. Kerassa luodaan merkittäviä kiertotalouden ratkaisuja.
  4. Kera on kestävänä kaupunginosana kansallinen ja kansainvälinen referenssikohde.

Keran keskustan kaava hyväksyttiin valtuustossa 13.9.2021. Keran asemanseutu on muuttumassa vanhasta teollisuus- ja logistiikka-alueesta urbaaniksi kaupunginosaksi, jonne tulee hyvät lähipalvelut ja työpaikkoja. Rakentaminen alkanee vuonna 2022. Kaksi muuta Keran aluetta koskevaa kaavaa on valmistelussa, ja myös näille alueille on suunnitteilla vastaavanlainen kehittämissitoumus.

Keran kehittämissitoumusta ja jatkotoimenpiteitä esitellään Kera Talks! -tapahtumassa 18 marraskuuta 2021. Tapahtumassa esitellään Keran kestävää kaupunkikehittämistä sekä kutsutaan toimijoita mukaan Ratkaisupolku kestävän kasvun ekosysteemeihin (RAKKE) - projektiin, jossa tavoitellaan yhteiskunnallisesti vaikuttavia toimenpiteitä ja kehittämishankkeita yhdessä 100 yrityksen kanssa niin Kerassa kuin muualla Espoossa.

Tästä linkistä kaupunginhallituksen päätökseen.(ulkoinen linkki)

Tästä linkistä Kera-sitoumukseen.(ulkoinen linkki)

Lue lisää Keran alueen kehittämisestä tästä linkistä.

Lue lisää Keran alueen projekteista, mukaan lukien Puhdas ja älykäs Kera sekä Ratkaisupolku kestävän kasvun ekosysteemeihin, tästä linkistä.

Haluatko lisätietoja Kera Talks! -tapahtumasta tai Keran kehittämisestä? Ota yhteyttä!

Reetta Jänis

Kehittämispäällikkö040 551 9484

Emmi Kauhanen

Kehittämispäällikkö040 553 2892

Mari Päätalo

Kehittämispäällikkö040 639 4550
  • Kestävä kehitys
  • Kaupunkikehitys
Leppävaara