Förbindelsen för utveckling av Kera skapar en föregångare inom hållbar utveckling – det unika markanvändningsavtalet godkändes av stadsstyrelsen

28.9.2021 5.59Uppdaterad: 30.9.2021 8.01

Stadsstyrelsen i Esbo godkände i augusti 2021 enhälligt förbindelsen för utvecklingen av Keraområdet som en del av markanvändningsavtalet för Kera centrum. Förbindelsen är ett unikt dokument som styr utvecklingen av Keraområdet enligt Esbo stads mål om klimatneutralitet och målen för hållbar utveckling. Det finns inte en enda helt likadan utvecklingsförbindelse som denna bilaga till markanvändningsavtalet på något annat håll bland kommunerna i Finland. Förbindelsens mål har definierats i ett omfattande samarbete med aktörerna i området och den har undertecknats av både Esbo och markägarna i området.

Förbindelsen styr aktörerna i Kera att genomföra målet för hållbar utveckling på lång sikt. Esbo har som mål att vara klimatneutralt före år 2030 och att uppnå FN:s utvecklingsmål (SDG) före år 2025. Föregångslösningarna i Kera har en stor roll i att dessa mål ska uppnås. Det är endast möjligt att uppnå de ambitiösa målen genom samarbete på vid front – genom att göra saker tillsammans med företag, forskare och invånare.

Esbo vill göra Kera till ett föregångsområde inom hållbar utveckling, cirkulär ekonomi och digitalisering. Föregångarskapet syns bland annat som resurssmart byggande, innovativa och utsläppssnåla energilösningar och nya digitala tjänster och tillämpningar. Förbindelsen styr markanvändningen och hur tjänster utvecklas i Kera på vägen mot följande mål:

  1. Kera utvecklas i ett aktivt samarbete.
  2. Målet är att Kera ska vara klimatneutralt före år 2030 genom klimatsmarta och koldioxidbindande lösningar.
  3. I Kera skapas anmärkningsvärda lösningar inom cirkulär ekonomi.
  4. I egenskap av en hållbar stadsdel är Kera ett nationellt och internationellt referensmål.

Detaljplanen för Kera centrum godkändes av fullmäktige 13.9.2021. Trakten kring Kera station håller på att förvandlas från att ha varit ett gammalt industri- och logistikområde till en urban stadsdel med goda närtjänster och arbetsplatser. Byggandet inleds sannolikt 2022. Två andra detaljplaner som gäller området kring Kera är under beredning och för dessa områden planeras också en liknande utvecklingsförbindelse.

Utvecklingsförbindelsen och de kommande åtgärderna presenteras på evenemanget Kera Talks! 18.11.2021. Under evenemanget presenteras hållbar stadsutveckling i Kera och samtidigt lockas aktörer med i projektet En väg till ekosystem för en hållbar utveckling (Ratkaisupolku kestävän kasvun ekosysteemeihin, RAKKE). Projektet har som mål att få till stånd åtgärder och utvecklingsprojekt som påverkar samhället tillsammans med 100 företag i Kera och på andra håll i Esbo.

Länk till Stadsstyrelsens beslut (på finska).(extern länk)

Länk till Förbindelsen om utvecklingen av Kera.(extern länk)

Läs mer om utvecklingen av Keraområdet via denna link.

Läs mer om projekten i Keraområdet, inklusive Ett rent och smart Kera

Vill du veta mera om Kera Talks! -evenemanget eller utvecklingen av Kera? Kontakta oss!

Reetta Jänis

Utvecklingschef040 551 9484

Emmi Kauhanen

Utvecklingschef040 553 2892

Mari Päätalo

Utvecklingschef040 639 4550
  • Hållbar utveckling
  • Stadsutveckling
Alberga