Kera

Kera är en föregångare inom hållbar stadsutveckling, där lösningar som stöder kolneutral cirkulär ekonomi testas och utvecklas. Den nya Kera är framtiden för stadsutveckling.

Mer information om stadsdelen Kera:

Läs mer om arbetet för hållbar utveckling i Esbo

På hemsidan för Alberga hittar du mer information om tjänsterna i stadsdelen Kera.

På denna sida hittar du mer information om planläggningen och byggandet av Kera.