Kera

Kera är en föregångare inom hållbar stadsutveckling, där lösningar som stöder kolneutral cirkulär ekonomi testas och utvecklas. Den nya Kera är framtiden för stadsutveckling.

Upplev framtidens gata vid Keran hallit i sommar!

Mer information om stadsdelen Kera:

Läs mer om arbetet för hållbar utveckling i Esbo

På hemsidan för Alberga hittar du mer information om tjänsterna i stadsdelen Kera.

På denna sida hittar du mer information om planläggningen och byggandet av Kera.