Tule mukaan kehittämään Keraa!

Kuva: Pintaliitodesign

Kera tehdään yhdessä

Haluamme mahdollistaa toimijoiden pitkäjänteisen osallistuminen alueen  kehittämiseen. Kerassa kokoontuu neljännesvuosittain eri kehittäjille suunnattu yhteinen foorumi, joka vastaa tunnistettuihin tiedonvaihdon ja Keran toiminnallisen kehittämisen ja yhteistoiminnan koordinoinnin tarpeisiin. Tavoitteena on juurruttaa Keraan yhteistyön foorumi, jossa Keran kehittäjät voivat kohdata, kehittää ja jakaa ratkaisujaan ideoivana vuoropuheluna. Kehittäjäfoorumi koostuu mm. teemakohtaisista selkeistä hyvin fasilitoiduista tilaisuuksista, joissa on laaja ja käytännönläheinen katsontakanta. Kehittäjäfoorumissa on mukana myös Espoon kaupungin työntekijöitä yli projekti- ja toimialarajojen.

Jos haluat mukaan Keran kehittämiseen, ilmoita kiinnostuksesi tästä linkistä löytyvällä lomakkeella(ulkoinen linkki), niin olemme sinuun yhteydessä!  

Lisäksi Kera Hubissa on torstaisin avoimet ovet, jolloin paikalle voi tulla vapaasti tutustumaan Keran kehitykseen, sekä keskustelemaan aiheesta Espoon kaupungin asiantuntijoiden kanssa. Huom. avoimet ovet ovat kesätauolla 11.8 saakka. 

Yhteiskehittäminen on uusi tapa rakentaa kaupunkia

Keraa kehitetään monessa teemassa sekä kaupungin että yksityisten yritysten toimesta, esimerkiksi energiaratkaisuihin, rakentamisen kiertotalouteen ja vähähiilisiin liikkumispalveluihin liittyen. Alueella on käynnissä useampi hanke, joissa Kera toimii kehittämiskohteena tai pilotointialustana. Maanomistajia, yrityksiä ja muita toimijoita on alueella kymmeniä. Kehitämme Kerasta yhteistyössä asukkaiden, maanomistajien, yritysten ja muiden kehittäjäkumppanien kanssa älykkään kaupungin ja kiertotalouden kansainvälistä esimerkkiä. Yhteiskehittämisellä tarkoitetaan eri toimijoiden tasavertaista ja verkostomaista työskentelyä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Verkostomainen monenkeskinen työskentely- ja organisointitapa mahdollistaa monimutkaisten kokonaisuuksien paremman hallinnan ja uudenlaisiin osaamis- ja yhteistyötarpeisiin vastaamisen perinteistä kahden välisiin suhteisiin perustuvaa toimintamallia paremmin. Keskeisiä periaatteita ovat mm. luottamus, yhteiset tavoitteet ja tavoitteisiin sitoutuminen, hankkeen parhaaksi toimiminen, tasavertaisuus, tiedon jakaminen ja avoimuus, yhteinen päätöksenteko, oppiminen, yhteinen arviointi ja toimintakäytänteiden kehittäminen sekä riittävä resursointi.

Tavoitteena on luoda Kerasta yhdessä kiertotalouteen pohjautuva, viihtyisä, turvallinen ja puhdas kaupunginosa, jossa luodaan esimerkiksi uusia energiaratkaisuja, liikkumisen muotoja ja urbaania ruuantuotantoa osaksi elävää kaupunkiympäristöä. Keran muutos vanhasta teollisuusalueesta uudeksi kaupunginosaksi mahdollistaa kestävien ratkaisujen kokeilun ja uudenlaisen yhteistyön, jossa kaupunkia tehdään alusta asti yhdessä. Kera on mahdollisuus yhteistyöhön, oppimiseen ja kasvuun tulevaisuuden kaupunkikehityksen eturintamassa.

Ota yhteyttä

Emmi Kauhanen.

Emmi Kauhanen

Kehittämispäällikkö040 553 2892
Leppävaara