Puhdas ja älykäs Kera

Kerasta kehitetään urbaani kaupunginosa, jossa puhtaat ja älykkäät ratkaisut on hiottu huippuunsa.

Aluetta kehitetään digitaaliseen alustaan pohjautuvana kiertotalouden esimerkkikaupunginosana. Tavoitteena on tehdä Kerasta kestävän kehityksen, kiertotalouden ja digitalisaation edelläkävijäalue. Edelläkävijyys näkyy muun muassa resurssiviisaana rakentamisena, innovatiivisina ja vähäpäästöisinä energiaratkaisuina sekä uudenlaisina digitaalisina palveluina ja sovelluksina. 

Muutos tehdään yhdessä kumppaniyritysten, asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa uudenlaisella verkostoyhteistyöllä. Tarkoituksena on luoda merkittäviä ratkaisuja liittyen esimerkiksi uusiin energiaratkaisuihin, liikkumisen muotoihin ja urbaaniin ruuantuotantoon.

Puhdas ja älykäs Kera- projektissa aloitettua työtä jatketaan Puhdas ja älykäs - yhteistyön Kera -projektissa. Lue lisää projektin tuloksista ja jatkosta tästä linkistä.

Toimenpiteet

Puhdas ja älykäs Kera -projektissa luotiin uudenlaista yhteiskehittämisen mallia, jossa kaupunki, yritykset ja tutkimuslaitokset yhdessä ideoivat ja toteuttavat hiilineutraalia kiertotaloutta ja digitalisaatiota tukevia ratkaisuja. Alueen toiminnallisuutta kehitettiin seuraavissa teemoissa:

1) digitaaliset alustat
2) energiaratkaisut
3) suunnittelu ja rakentaminen
4) asuminen ja työskentely
5) liikkuminen ja logistiikka
6) urbaani tuotanto
7) kiertotalous ja kestävä elämäntapa
8) hyvinvointi ja siihen liittyvät palvelut.

Aikataulu

1.6.2019-31.12.2021

Yhteistyökumppanit

Projektissa oli mukana kahdeksan kumppaniyritystä: A-Insinöörit Oy, Espoon Asunnot, Fortum Oyj, LähiTapiola, Neste Oyj, Nokia Oyj, Ramirent Oy ja SOK. Lisäksi projektissa ovat mukana Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ja pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö.

Yhteystiedot

Emmi Kauhanen

Kehittämispäällikkö040 553 2892

Rosa Väisänen

Erityisasiantuntija040 636 8221

Tessa Armour

Erityisasiantuntija040 636 8818
Leppävaara