Keran ilmastotiekartta opastaa, miten kaupunginosia kehitetään hiilineutraaleiksi

Julkaistu: 30.12.2021 6.22Päivitetty: 21.1.2022 9.23
Kuvassa kaksi nuorta katselee Keran kaasukelloa.
Keran halleilla on vielä jäljellä vanha kaasukello. Kuva: Pintaliittodesign

Kera on Espoon ja pääkaupunkiseudun isoimpia aluekehityshankkeita, jossa kokeillaan ja kehitetään hiilineutraalia kiertotaloutta tukevia ratkaisuja. Uudelle kaupunginosalle laadittu hiilineutraaliuden tiekartta kertoo, millaisia ilmastoratkaisuja tarvitaan vanhan teollisuusalueen muuttuessa 14 000 asukkaan kaupunkikeskukseksi.

Keran, kuten koko Espoon, kehitystä ohjaa Espoon kaupunkistrategiaan, Espoo-tarinaan, kirjattu ilmastotavoite olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kaupunkikehitystä ohjataan Kerassa myös maankäyttösopimusten liitteenä olevalla kehittämissitoumuksella, joka asettaa kestävän kehityksen tavoitteet kaikille Keran maanomistajille ja rakentajille. Ilmastotiekartan toimenpiteet vastaavat sekä Espoo-tarinassa että kehittämissitoumuksessa asetettuihin tavoitteisiin.  

Hiilineutraaliuden ratkaisut kehittyvällä alueella 

Loppuvuodesta 2021 valmistunut tiekartta pohjautuu Keran alueen päästölaskentaan, jonka skenaarioissa verrattiin alueen liikenteestä, energiasta sekä infra- ja talonrakentamisesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Vaihtoehtoiset ja toteutuskelpoiset keinot päästöjen vähentämiseksi on tiekartassa koottu yksiin kansiin, mikä auttaa hahmottamaan eri ratkaisujen merkitystä, ajoitusta ja yhteisvaikutuksia: hiilineutraaliuden edistäminen voi näkyä alueella esimerkiksi resurssiviisaana rakentamisena sekä innovatiivisina ja vähäpäästöisinä energiaratkaisuina. Keinojen tunnistamisen lisäksi tiekartan keskeisenä tehtävänä on kertoa, miten eri ratkaisuja toteutetaan käytännössä. 

Ratkaisuja on tunnistettu niin koko Keran alueen, korttelien kuin yksittäisten rakennustenkin osalta. Isoimmat yksittäiset ratkaisut hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi ovat Fortumin sitoutuminen Espoon kaupungin kanssa Keran alueen energiaratkaisujen kehittämiseen sekä valmiiksi toimivat lähijuna- ja muut julkisen liikenteen yhteydet. Näiden merkitys alueen päästöjen vähentämisen osalta on merkittävä. Myös Espoon kaupungin oma rooli esimerkiksi kaavoittajana ja julkisena rakennuttajana on tärkeä hiilineutraaliuden tavoittelussa: se, miten Espoo rakentaa itse, näyttää suuntaa muille rakennuttajille. 

Yhdessä tehty tiekartta on hyödyllinen myös muualla 

 Yksi tiekartan tavoitteista on myös yhteistyön vahvistaminen Keran kehittäjien – maanomistajien, kaupungin, urakoitsijoiden ja rakennuttajien – kesken. Parhaimmillaan hyvällä yhteistyöllä saavutetaan synergiaetuja ja vähennetään hukkaa: yhdessä kannattaa ratkoa esimerkiksi kestävää työmaaliikennettä, purkujätteiden kierrättämistä tai asuinkorttelin energiaratkaisuja. Tiekartta itsekin on esimerkki yhteistyön merkityksestä: yhdessä sidosryhmien kanssa laadittu tiekartta sisältää toimenpiteitä ja kehitysehdotuksia laajasti Keran toimijoilta. 

Tiekartassa kuvattu Keran kehityskaari kattaa alueen muutokset vuoteen 2040 asti. Se luo vahvan pohjan Kerassa tehtävälle pitkäjänteiselle yhteistyölle. Vaikka hiilineutraaliustiekartta on laadittu Keraa silmällä pitäen, sen koostamia ratkaisuja voidaan hyödyntää myös muualla Espoossa ja Suomessa. Lue lisää Keran alueen kehittämisestä osana Kestävän kasvun kehitysympäristöjen toteutuspolku -hanketta tästä linkistä.

Tiekartan on laatinut Ramboll yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa. 

Tästä linkistä Keran kehittämissitoumukseen. (ulkoinen linkki)(ulkoinen linkki)

Tästä linkistä Keran päästötarkasteluun (ei saavutettava). (ulkoinen linkki)(ulkoinen linkki)

Tutustu ja lataa tiekartta alta: 

Lisätietoja:

Rosa Väisänen

Erityisasiantuntija040 636 8221
  • Kestävä kehitys
  • Kaupunkikehitys
Leppävaara