Färdplan för klimatarbetet i Kera visar hur man kan utveckla klimatneutrala stadsdelar

19.1.2022 7.12Uppdaterad: 20.1.2022 11.55
Två ungdomar ser på gasklockan vid hallarna i Kera.
Vid hallarna i Kera finns fortfarande en gammal gasklocka.Bild: Pintaliittodesign

Kera är ett av de största projekten för utveckling av ett område i Esbo och huvudstadsregionen. I Kera testas och utvecklas lösningar som stöder en klimatneutral cirkulär ekonomi. För den nya stadsdelen har det utarbetats en färdplan för klimatneutralitet. Färdplanen berättar hurdana klimatlösningar det behövs när det gamla industriområdet omvandlas till ett stadscentrum för 14 000 invånare.

Liksom i resten av Esbo styrs också utvecklingen i Kera av klimatmålet i stadens strategi, Berättelsen om Esbo: att Esbo ska vara klimatneutralt före år 2030. Stadsutvecklingen i Kera styrs också av en utvecklingsförbindelse som bifogas till markanvändningsavtalen och som ställer upp mål för hållbar utveckling för alla markägare och byggare i Kera. Åtgärderna i färdplanen motsvarar både målen i Berättelsen om Esbo och i utvecklingsförbindelsen.

Lösningar för klimatneutralitet i områden som utvecklas

Färdplanen som blev klar i slutet av 2021 bygger på en utsläppsberäkning för Keraområdet. I beräkningens scenarion jämfördes klimatutsläppen som orsakas av trafik, energi samt infrastruktur- och husbyggande i området. Färdplanen samlar på ett ställe alternativa och genomförbara sätt att minska utsläppen. Detta hjälper att uppfatta olika lösningars betydelse, schemaläggning och sammansatta verkningar: främjandet av klimatneutralitet kan genomföras i området till exempel som resurssmart byggande samt som innovativa och utsläppssnåla energilösningar. En central uppgift för färdplanen är alltså att identifiera sätt, men också att berätta hur olika lösningar kan förverkligas i praktiken.

Lösningar har identifierats såväl för hela Keraområdet som för kvarter och enskilda byggnader. Till de största enskilda insatserna för att uppnå klimatneutralitet hör att Fortum tillsammans med Esbo stad förbundit sig till att utveckla energilösningarna i Kera. Också de befintliga fungerande närtågsförbindelserna och övriga kollektivtrafikförbindelser är viktiga. Dessa har en stor betydelse för att minska utsläppen i området. Också Esbo stads egen roll till exempel som planläggare och offentlig byggherre är viktig när man eftersträvar klimatneutralitet: hur Esbo själv bygger visar vägen för andra byggherrar.

Färdplanen har skapats i samarbete och är nyttig också på andra håll

Ett av målen med färdplanen är också att stärka samarbetet mellan dem som utvecklar Kera – markägare, entreprenörer, byggherrar och staden. I bästa fall leder ett gott samarbete till synergieffekter och minskar svinn. Det lönar sig att samarbeta till exempel kring hållbar trafik till byggena, återvinning av rivningsavfall och bostadskvarterens energilösningar. Färdplanen är i sig ett exempel på betydelsen av samarbete: den har skapats tillsammans med intressentgrupper och innehåller många åtgärder och utvecklingsförslag av aktörerna i Kera.

Färdplanen beskriver Keras utveckling och omfattar ändring av området till år 2040. Detta skapar en stark grund för ett långsiktigt samarbete i Kera. Färdplanen för klimatneutralitet är framtagen med Kera i åtanke, men lösningarna kan också utnyttjas på andra håll i Esbo och Finland. Läs mer om hållbära stadsutvecklingen i Kera som en del av projektet Utvecklingsmiljöer för hållbar tillväxt (KETO) vid denna link.

Färdplanen har utarbetats av Ramboll i samarbete med Esbo stad.

Förbindelse om utvecklingen av Kera.(extern länk)

Utsläppsberäkning för Kera (på finska, icke tillgänglig).(extern länk)

Läs mer om färdplanen och ladda ner den här (på finska):

  • Hållbar utveckling
  • Stadsutveckling
Alberga