Ohjattu liikunta / Liikuntaryhmät ja -kurssit

Liikuntapalveluiden ohjatun liikunnan tavoitteena on tarjota laadukkaita, helposti saavutettavia ja kohtuuhintaisia tai maksuttomia liikuntaryhmiä espoolaisille, joille säännöllinen liikunta on terveyden kannalta erityisen tärkeää tai jotka liikkuvat terveytensä ylläpitämiseksi liian vähän. Liikunnanohjaajat ohjaavat erityisosaamista ja ammattitaitoa vaativia liikuntaryhmiä kaikenikäisille ja -kuntoisille kaupunkilaisille lukuisissa toimipisteissä ympäri Espoota. 68+ -ikäisille espoolaisille senioreille ja erityisryhmille suunnatut ohjatut liikuntaryhmät ovat maksuttomia.

Selaa ja ilmoittaudu liikuntaryhmiin ja -kursseille
(vesijumpat, jumpat, kuntosaliohjaus, ulkoilu jne.)
osoitteessa: espoo.fi/ohjattuliikunta(ulkoinen linkki)