Kestävän kasvun kehitysympäristöjen toteutuspolku KETO

Kestävän kasvun kehitysympäristöjen toteutuspolku hankkeessa kehitetään yritysten ja oppilaitosten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä ja luodaan konkreettisia kehitysympäristöjä vihreän siirtymän ja digitalisaation edistämiseksi. Hankkeessa toteutetaan sekä nopeasti käyttöönotettavia ratkaisuja että luodaan edellytyksiä tulevaisuuden työpaikoille ja kilpailukyvylle. Hanke toteutetaan yhteistyössä VTT:n, Aalto-yliopiston, Omnian ja useiden kumppaniyritysten kanssa.

Hankkeessa luodaan kolme kehitysympäristöä. Kehitysympäristöissä eri toimijat voivat yhdessä kehittää, toteuttaa ja testata uusia kestäviä ratkaisuja kaupunkikehittämisen, digitalisaation, liikenteen, energian ja kiertotalouden haasteisiin. Kehitysympäristöissä tapahtuvalla yhteiskehittämisellä tavoitellaan uusia palveluja ja tuotteita, erilaistuvia liiketoimintamuotoja ja työpaikkoja. Luotavat ratkaisut ovat hyödynnettävissä ja levitettävissä myös muualle Suomeen ja ulkomaille.

Kehitysympäristöt ovat

  • Otaniemi-Keilaniemen tutkimus- ja kehitysympäristö energian ja liikkumisen ratkaisuille
  • Keran puhtaan ja älykkään rakentamisen alue
  • Kiviruukin ketterä koetoimintaympäristö ruokajärjestelmän ja kiertotalouden demonstraatioille

Hanke on jaettu kuuteen työpakettiin, joiden koordinaatiovastuu on jaettu hankkeen toteuttajien kesken. Vastuuorganisaatio suluissa työpaketin kohdalla.

  1. Johtaminen ja vaikuttavuus (Espoon kaupunki)
  2. Puhdas ja älykäs kaupunki (Espoon kaupunki)
  3. Digitaalisuuden mahdollisuudet (Aalto yliopisto)
  4. Puhtaan teknologian demonstraatiot (Omnia)
  5. Energiamurros ja liikenteen sähköistyminen (VTT)
  6. Kestävät hankinnat sekä osallisuus ja viestintä (Espoon kaupunki)

Hanke toteutetaan Euroopan Unionin REACT-EU EAKR-rahoituksella ja rahoitus on osa Euroopan Unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Yhteystiedot

Mari Päätalo

Kehittämispäällikkö040 639 4550

Laura Kontiala

Erityisasiantuntija040 636 9616