Kestävän kasvun kehitysympäristöjen toteutuspolku -hanke vauhdittaa vihreää siirtymää ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä Espoossa

23.11.2021 11.54
Sähköauton lataus
Kuva: Vesa Kippola

Kestävän kasvun kehitysympäristöjen toteutuspolku (KETO) -hankkeessa kehitetään yritysten ja koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä ja luodaan konkreettisia kehitysympäristöjä vihreän siirtymän ja digitalisaation edistämiseksi.

Kaksivuotinen EU-rahoitteinen hanke edistää Suomen kestävän kasvun ohjelman tavoitteita vahvistamalla yksityisiä ja julkisia kumppanuuksia ja kehittämällä tutkimusinfrastruktuuria. Tavoitteena on, että muutos vihreään siirtymään ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen arjessa vauhdittuisi.

Espoon kaupungin johtamassa hankkeessa pyritään ratkomaan kaupunkikehittämiseen, liikenteeseen, energiaan ja kiertotalouteen liittyviä haasteita Espoon, VTT:n, Aalto-yliopiston, Omnian ja kumppaniyritysten välisellä yhteistyöllä. ”Hanke tuo yhä selvemmin näkyväksi sen, miten kaupungit, tutkimusorganisaatiot, oppilaitokset, yritykset ja kansalaiset voivat olla osa siirtymää kohti kestävämpää arkea ja ilmastonmuutoksen ratkaisua”, sanoo KETO-hankkeen projektipäällikkö Mari Päätalo.

”Vihreä siirtymä ja kestävän kasvun tavoittelu tarjoavat suomalaisille yrityksille ja tutkimusorganisaatioille mittavia mahdollisuuksia globaaleilla markkinoilla. Ratkottavat haasteet ovat kuitenkin monimutkaisia, ja niiden selättämiseksi tarvitaan entistä parempia ratkaisuja – ja tiiviimpää yhteystyötä”, jatkaa hanketta VTT:llä johtava Eveliina Grönroos.

Uudenlaiset ratkaisut vaativat yhdessä oppimista ja kehittämistä  

KETO-hankkeessa luodaan kolme kehitysympäristöä, joissa kaupungit, yritykset, tutkimusorganisaatiot, oppilaitokset ja asukkaat voivat yhdessä kehittää, toteuttaa ja testata uusia kestäviä ratkaisuja. Kehitysympäristöissä tapahtuvalla yhteiskehittämisellä tavoitellaan uusia palveluja ja tuotteita, erilaistuvia liiketoimintamuotoja ja työpaikkoja. Luotavat ratkaisut ovat hyödynnettävissä ja levitettävissä myös muualle Suomeen ja ulkomaille.

”Hankkeen avulla edistetään kaupallisesti kannattavia ratkaisuja, joilla kestävän kehityksen tavoitteet toteutuvat globaalilla tasolla. Veturiyritykset ja kokeiluvalmis kaupunki ovat tässä avainpelaajiamme”, kertoo hanketta Aallossa koordinoiva Tatu Koljonen.

Kehitysympäristöt ovat Otaniemi-Keilaniemen tutkimus- ja kehitysympäristö energian ja liikkumisen ratkaisuille, Keran puhtaan ja älykkään rakentamisen alue ja Kiviruukin ketterä koetoimintaympäristö ruokajärjestelmän ja kiertotalouden demonstraatioille. 

Hanke on jaettu kuuteen osaan, jotka ovat  

  1. Johtaminen ja vaikuttavuus  
  1. Puhdas ja älykäs kaupunki  
  1. Digitaalisuuden mahdollisuudet  
  1. Puhtaan teknologian demonstraatiot  
  1. Energiamurros ja liikenteen sähköistyminen  
  1. Kestävät hankinnat sekä osallisuus ja viestintä.

Hankkeessa toteutetaan sekä nopeasti käyttöönotettavia ratkaisuja että luodaan edellytyksiä tulevaisuuden työpaikoille ja kilpailukyvylle. Toimenpiteiden vaikutuksia arvioidaan kestävän kehityksen näkökulmista, joita ovat taloudellinen, ekologinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys.   

Lisätietoja

  • Kestävä kehitys
  • Kaupunkikehitys
LeppävaaraTapiola