Keran muotoilukilpailun ratkaisut vauhdittavat rakennusalan kiertotaloutta

14.3.2023 8.17
Havainnekuva Nextille Levelille -ratkaisuehdotuksesta. Havainnekuvaan on kuvitettu päiväkodin sisätilat ja leikkiviä lapsia.
Solwers-yhtiöiden ratkaisuehdotuksessa kierrätysosien näkyminen ja materiaalintuntu ovat olennainen osa tilan luonnetta.Kuva: Lukkaroinen Arkkitehdit ja aDT

Espoon kaupunki järjesti syksyllä 2022 muotoilukilpailun, jolla etsimme innovatiivisia konsepteja Keran alueen rakennusosien uudelleenkäyttöön. Voittajaratkaisuja yhdistävät rohkeus, kekseliäisyys sekä monialaiset tiimit. Kärkikolmikkoon ylsivät Solwers-yhtiöiden työryhmä, Keltainen toimisto Oy sekä AFRY Finland Oy.

Ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillintä edellyttävät resurssien tehokkaampaa käyttöä ja kiertotaloutta. Rakennusalalla yksi keskeinen ratkaisu tähän on rakennusmateriaalien ja -osien uudelleenkäyttö. Keran muotoilukilpailulla haimme ideoita siihen, mitä uudelleenkäyttö voisi tarkoittaa Keran väistyvällä teollisuus- ja logistiikka-alueella. Keraan rakentuu tulevina vuosina 14 000 asukkaan kaupunginosa, jossa kestävä kehitys ja kiertotalous ovat arkipäivää.  

Muotoilukilpailuun jätettyjä ehdotuksia arvioitiin esimerkiksi innovatiivisuuden, laadun, monipuolisuuden ja toteutettavuuden näkökulmasta. Konseptien arvioinnin tukena toimi asiantuntijaraati, jossa oli Espoon kaupungin asiantuntijoiden lisäksi mukana Aalto-yliopiston, VTT:n, Green Building Council Finlandin ja Rakennustiedon edustajia sekä Keran alueen kiinteistönomistajia. 

Luovia esimerkkejä rakennusosien uudelleenkäytöstä 

Muotoilukilpailun parhaat pisteet sai Solwers-yhtiöiden monialaisen työryhmän ehdotus ”Nextille Levelille”, jonka tavoitteena on viedä rakentamisen kiertotalous Suomessa seuraavalle tasolle. Ehdotuksen ytimessä on Keran hallien betonisen pilari-palkkirungon ja ontelolaattojen kierrättäminen uudisrakennuksen kantavaan runkoon. Esimerkkinä konseptissa hahmoteltiin Uuden sukupolven päiväkotia, joka olisi ympäristövaikutuksiltaan neitseellisistä raaka-aineista toteutettua päiväkotia pienempi. ”Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti toteutettu oppimisympäristö olisi tilaisuus näyttää lapsille, millä keinoilla pyrimme tasapainoon elinympäristömme kanssa”, toteaa voittajaehdotusta laatimassa ollut arkkitehti Satu Fors Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:ltä. 

Keltaisen toimiston ja maisema-arkkitehti Niilo Tenkasen toiselle sijalle päässeen konseptin ytimessä on betonielementtien uudelleenkäyttö viher- ja hulevesirakentamisessa. ”Rotko – Keran urbaani vihreä” -ehdotuksessa ehjänä purettuja betonielementtejä hyödynnetään infrarakentamisen lisäksi Keran kaupunkikuvallisen identiteetin luomisessa. ”Betonielementtien uudelleenkäyttö hulevesiratkaisuissa voisi pienentää infrarakentamisen hiilijalanjälkeä ja lisätä katutilojen vehreyttä”, kuvailee Keltaisen toimiston Heljä Nieminen

Keltaisen toimiston konseptissa ehjänä purettaville rakennusosille löytyy jatkokäyttöä ulkotiloista.Kuva: Keltainen toimisto

AFRY Finland Oy tarjoili kolmanneksi yltäneessä konsepti-ideassaan ratkaisuja rakennusosien koko kierron kehittämiseen aina purkukartoitusvaiheesta uuden rakennuksen suunnitteluun ja ehjänä purkamiseen. ”Rakennusosien uudelleenkäyttö edellyttää uudenlaista yhteistyötä ja ratkaisuja rakennuksen elinkaaren jokaisessa vaiheessa. Ehdotuksessamme määrittelemme potentiaalisille rakennusosille hyvissä ajoin tietomallinnusta hyödyntämällä sellaisia ominaisuustietoja, jotka edesauttavat niiden uudelleenkäyttöä purun koittaessa”, kertoo AFRY:n Kestävän kehityksen johtaja Arto Toorikka

Muotoilukilpailun tuloksena syntyi koko joukko muitakin laadukkaita konsepteja. Esimerkiksi Spolia Design Oy:n konseptissa rakennusosia käytetään uudelleen pientalohankkeessa, Arkkitehdit NRT Oy:n ideassa rakennusosat löytävät uuden elämän puistokalusteina, ja Meri Wiikinkosken ja Anssi Lauttian työryhmän ehdotus ratkaisee kiertotalouden haasteita suunnitteluprosessissa. ”Rakentamisen kiertotalouden käytäntöjen vakiintuminen vaatii aikaa ja tekijöitä. On hienoa nähdä, että suunnittelu- ja rakennusalalta löytyy osaamista ja intoa tarttua tähän haasteeseen”, kommentoi Espoon kaupungin erityisasiantuntija Rosa Väisänen

Konseptit esittelyssä 26.4.2023 klo 9 – tervetuloa mukaan! 

Kärkikolmikon konsepteja kehitetään keväällä 2023 yhteistyössä Espoon kaupungin ja muiden sidosryhmien kanssa. Kevään aikana tutkitaan esimerkiksi konseptien toteutettavuutta ja kiinnostavuutta. Konseptit esitellään keskiviikkona 26.4.2023 klo 9–11 Keran halleilla järjestettävässä tilaisuudessa. Ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen ilmoittautumislomakkeella(ulkoinen linkki) viimeistään 21.4. Tilaisuuteen on mahdollisuus osallistua myös etänä. Tapahtuma on suomenkielinen. 

Hiilineutraalin yhteiskunnan rakentaminen vaatii rohkeaa uutta ajattelua ja uusia näkökulmia. Muotoilukilpailu on osa Kestävän kasvun kehitysympäristöjen toteutuspolku -hanketta, jossa Keran kaupunginosaa kehitetään kiertotalouden ja vihreän siirtymän kehitysympäristönä yhdessä kaupunkilaisten, yritysten, oppilaitosten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen (VTT), Aalto-yliopiston ja Omnian kanssa. Hanke toteutetaan Euroopan Unionin REACT-EU EAKR-rahoituksella, joka on osa Euroopan Unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. 

  • Ilmasto
  • Innovaatiotyö
  • Kaupunkikehitys
  • Kestävä kehitys
  • Yrittäjyys