Lösningarna i designtävlingen i Kera påskyndar den cirkulära ekonomin inom byggbranschen

22.3.2023 12.12
Illustration av lösningsförslaget Nextille Levelille. Illustrationerna visar daghemmets inomhusutrymmen och lekande barn.
Illustration av lösningsförslaget Nextille Levelille. Illustrationerna visar daghemmets inomhusutrymmen och lekande barn.Bild: Lukkaroinen Arkkitehdit och aDT.

Esbo stad ordnade hösten 2022 en designtävling med vilken vi sökte innovativa koncept för återanvändning av byggnadsdelar i Keraområdet. Vinnarlösningarna förenas av mod, uppfinningsrikedom och multiprofessionella team. Till topptrion kom Solwers-bolagens arbetsgrupp, Keltainen toimisto Oy och AFRY Finland Oy.

För att stävja klimatförändringen och naturförlusten krävs effektivare resursanvändning och cirkulär ekonomi. Återanvändning av byggnadsmaterial och byggnadsdelar är en central lösning på detta inom byggbranschen. Med designtävlingen i Kera sökte vi idéer till vad återanvändning kunde innebära i Keras industri- och logistikområde som kommer att avvecklas. Under de kommande åren kommer en stadsdel med 14 000 invånare att byggas i Kera, där hållbar utveckling och cirkulär ekonomi är vardag.

De förslag som lämnades in till designtävlingen bedömdes till exempel med tanke på innovation, kvalitet, mångsidighet och genomförbarhet. Som stöd för utvärderingen av koncepten fungerade en expertpanel där förutom Esbo stads experter även representanter för Aalto-universitetet, VTT, Green Building Council Finland och Rakennustieto samt fastighetsägarna i Keraområdet deltog.

Kreativa exempel på återanvändning av byggnadsdelar

Förslaget "Nextille Levelille” av Solwers-bolagens multiprofessionella arbetsgrupp fick flest poäng i designtävlingen. Förslagets mål är att föra cirkulär ekonomi inom byggandet till följande nivå i Finland. Kärnan i förslaget är att återvinna pelarbalkstommen av betong och hålplattor i Keran hallit till den bärande stommen i ett nybygge. Som exempel i konceptet skissades Uuden sukupolven päiväkoti (den nya generationens daghem) upp, som till sin miljöpåverkan skulle vara mindre än ett daghem som byggts av oanvända råvaror. "En inlärningsmiljö som förverkligats enligt principerna för cirkulär ekonomi skulle vara en möjlighet att visa barnen med vilka metoder vi strävar efter balans med vår livsmiljö", konstaterar arkitekt Satu Fors vid Lukkaroinen Arkkitehdit Oy, som deltagit i utarbetandet av vinnarförslaget.

Kärnan i Keltainen toimistos och landskapsarkitekten Niilo Tenkanens koncept, som kom på andra plats, är återanvändning av betongelement i grön- och dagvattenbyggande. I förslaget "Rotko - Kera urbaani vihreä" utnyttjas betongelement som bevarats intakta vid rivningen förutom för infrastrukturbyggande även för att skapa Keras stadsbildmässiga identitet. "Att återanvända betongelement i dagvattenlösningar kunde minska infrastrukturbyggandets koldioxidavtryck och öka grönskan på gatuutrymmena", beskriver Heljä Nieminen vid Keltainen toimisto.

I Keltainen toimistos koncept finns det fortsatt användning i utomhusutrymmen för byggnadsdelar som bevarats intakta vid rivningen.Bild: Keltainen toimisto

På tredje plats kom AFRY Finland Oy:s konceptidé som erbjuder lösningar för att utveckla byggnadsdelarnas hela kretslopp, allt från fasen för kartläggning av rivningen till planeringen av den nya byggnaden och planering av rivning där delarna bevaras intakta. "Användningen av byggnadsdelarna förutsätter ett nytt slags samarbete och nya lösningar i varje skede av byggnadens livscykel. I vårt förslag definierar vi datamodellering för potentiella byggnadsdelar i god tid genom att utnyttja sådana egenskapsuppgifter som främjar återanvändningen av dem vid rivning", berättar Arto Toorikka, direktör för hållbar utveckling vid AFRY.

Designtävlingen resulterade i ett stort antal andra högklassiga koncept. I Spolia Design Oy:s koncept återanvänds till exempel byggnadsdelar i småhusprojektet, i Arkkitehdit NRT Oy:s idé hittar byggnadsdelarna ett nytt liv som parkmöbler, och Meri Wiikinkoskis och förslaget av Anssi Lauttias arbetsgrupp löser utmaningarna inom cirkulär ekonomi i planeringsprocessen. "Det krävs tid och aktörer för att etablera praxisen för cirkulär ekonomi inom byggandet. Det är fint att se att det inom planerings- och byggbranschen finns kompetens och entusiasm för att ta tag i denna utmaning", kommenterar Esbo stads specialsakkunnig Rosa Väisänen.

Koncepten presenteras 26.4.2023 kl. 9 – välkommen!

Topptrions koncept utvecklas under våren 2023 i samarbete med Esbo stad och andra intressentgrupper. Under våren undersöks till exempel konceptens genomförbarhet och attraktion. Koncepten presenteras på ett evenemang som ordnas onsdagen den 26.4.2023 kl. 9–11 i Keran hallit. Anmäl dig till evenemanget med anmälningsblanketten(extern länk) senast den 21.4. Det är också möjligt att delta på distans. Evenemanget är på finska.

Byggandet av ett kolneutralt samhälle kräver modigt nytänkande och nya synvinklar. Designtävlingen är en del av projektet Utvecklingsmiljöer för hållbar tillväxt, där stadsdelen Kera utvecklas som en utvecklingsmiljö för cirkulär ekonomi och grön omställning tillsammans med stadsbor, företag, läroanstalter och forskningsorganisationer. Projektet genomförs i samarbete med Teknologiska forskningscentralen (VTT), Aalto-universitetet och Omnia. Projektet finansieras av Europeiska unionens REACT-EU ERUF som är en del av Europeiska unionens åtgärder till följd av covid-19-pandemin.

  • Klimat
  • Innovationsarbete
  • Stadsutveckling
  • Hållbar utveckling
  • Företagande