Utvecklingsmiljöer för hållbar tillväxt (KETO) – Med kurs på intelligent grön business

Vad kunde en grön omställning innebära för utvecklingsarbetet i ditt företag? Bygget av ett koldioxidneutralt samhälle kräver oförväget nytt tänkande och nya synvinklar. Esbo har gedigen kompetens att möta utmaningen.

Kom med för att utveckla lösningar i Kera, Otnäs och Stenbruket för framtiden! Projektet Utvecklingsmiljöer för hållbar tillväxt (KETO) utvecklar samarbetet mellan företag, läroanstalter och forskningsorganisationer samt tar fram konkreta utvecklingsmiljöer för att främja digitalisering och grön omställning. Projektet genomförs av Esbo stad, VTT, Aalto-universitetet och Omnia i samarbete med flera partnerföretag.

Kontaktuppgifter

Esbo stad

Mari Päätalo 
Utvecklingschef
+358 40 6394550
mari.paatalo@espoo.fi

VTT

Eveliina Grönroos
Senior Specialist
+358 40 1432575
Eveliina.gronroos@vtt.fi

Utvecklingsmiljöer för hållbar tillväxt (KETO) projektet finansieras av Europeiska unionen REACT-EU ERUF och är en del av Europeiska unionens svar på covid-19-pandemin.