Försök tillsammans med invånare gav ett företag inom cirkulär ekonomi utvecklingsidéer

  • Esbo stad
  • Entreprenörskap
15.2.2023 14.06
Deltagare i högtalarverkstaden tillverkar högtalare av återvunna delar.
I verkstäderna används återvinningsmaterial för att bygga nya högtalare, där man utnyttjar komponenter från gamla högtalare och 3D-utskriven plast.Bild: Margit Lindholm

RD Physics Oy är ett företag från Otnäs i Esbo vars mål är att erbjuda ett miljövänligare alternativ till att köpa nya högtalare och vara en föregångare inom elektronikprodukter som producerats med hjälp av 3D-utskrift. Företagets grundare, doktor i materialteknik Kim-Niklas Antin är intresserad av hållbar utveckling och därigenom också av verkningsfullt företagande. I verkningsfullt företagande främjar företagets verksamhet mål som gagnar samhället, och tvärtom. Tanken som styr företagets verksamhet utgår från FN:s mål för hållbar utveckling och i synnerhet från mål 12, ansvarsfull konsumtion och minskning av konsumtionen.

Företagets samarbete med Esbo stad inleddes med ett anbudsförfarande där man sökte nya produkter och tjänster som är utsläppsfria och sparar naturresurser eller främjar den biologiska mångfalden. I försöket som genomfördes tillsammans med staden ordnades två högtalarverkstäder för invånarna, där deltagarna byggde egna högtalare av återvinningsmaterial.

Verkstäderna Bygg en högtalare av återvunna delar blev mycket populära

Invånarna var intresserade av högtalarverkstäderna, och alla intresserade fick inte ens plats. ”Jag blev förvånad över hur intresserade människor var av delarnas bakgrund och historier”, säger Antin. Högtalarkomponenterna har än så länge hämtats från ätervinningscentralen i Nihtisilta, men företaget hoppas kunna bilda nätverk med aktörer som skulle kunna erbjuda en jämn ström av återvinningselektronik i större partier.

Med hjälp av verkstäderna som ordnades i samarbete kunde företaget mäta konsumenternas intresse för produkterna och företagsidén. Med hjälp av marknadsföringsundersökningen som ingick i anmälningsblanketten för verkstäderna kunde företaget samtidigt också samla in konsumentdata för att utveckla sin verksamhet.

”Jag anser att den gröna övergången kräver starkt samarbete mellan offentliga aktörer och företag. Staden kan för sin del möjliggöra förändringen”, säger Antin. Samarbetet med staden gjorde det möjligt för företaget att i större utsträckning testa sin nya affärsidé.

För närvarande arbetar Antin tillfälligt i Sverige med ett exportfrämjande projekt. Målet med projektet är att med hjälp av nätverksbildning göra det möjligt för företag att komma in på den globala marknaden.

Vad kunde en grön omställning innebära för utvecklingsarbetet i ditt företag?

Bygget av ett koldioxidneutralt samhälle kräver oförväget nytt tänkande och nya synvinklar. Esbo har gedigen kompetens att möta utmaningen. Kom med för att utveckla lösningar i Kera, Otnäs och Stenbruket för framtiden! Projektet Utvecklingsmiljöer för hållbar tillväxt (KETO) utvecklar samarbetet mellan företag, läroanstalter och forskningsorganisationer samt tar fram konkreta utvecklingsmiljöer för att främja digitalisering och grön omställning. Projektet genomförs av Esbo stad, VTT, Aalto-universitetet och Omnia i samarbete med flera partnerföretag. Projektet finansieras av Europeiska unionen REACT-EU ERUF och är en del av Europeiska unionens svar på covid-19-pandemin. 

  • Företagande
  • Hållbar utveckling