Kokeilut asukkaiden kanssa antoivat kiertotalousyritykselle kehitysideoita

  • Espoon kaupunki
  • Yrittäjyys
6.2.2023 11.20
Kaiutintyöpajan osallistujia valmistamassa kaiuttimia kierrätysosista.
Kierrätysmateriaaleista syntyy työpajoissa uusia kaiuttimia, joissa hyödynnetään vanhojen kaiuttimien komponentteja ja 3D-tulostettua muovia.Kuva: Margit Lindholm

RD Physics Oy on Espoon Otaniemestä lähtöisin oleva yritys, jonka tavoitteena on tarjota ympäristöystävällisempi vaihtoehto uuden kaiuttimen ostamiselle ja olla edelläkävijä 3D-tulostamisella tuotetuissa elektroniikkatuotteissa. Yrityksen perustaja, materiaalitekniikan tohtori Kim-Niklas Antin on kiinnostunut kestävästä kehityksestä ja sitä kautta myös vaikuttavuusyrittäjyydestä. Vaikuttavuusyrittäjyydessä yrityksen toiminnalla edistetään yhteiskuntaa hyödyttäviä tavoitteita ja toisinpäin. Yrityksen toimintaa ohjaava ajatus lähtee YK:n kestävän kehityksen tavoitteista ja erityisesti sen tavoitteesta 12, vastuullisesta kuluttamisesta ja kuluttamisen vähentämisestä. 

Yrityksen yhteistyö Espoon kaupungin kanssa alkoi tarjouskilpailusta, jossa etsittiin testattavaksi uusia päästöttömiä ja luonnonvaroja säästäviä tai luonnon monimuotoisuutta edistäviä tuotteita ja palveluja. Kaupungin kanssa toteutetussa kokeilussa järjestettiin kaksi asukkaille suunnattua kaiutintyöpajaa, joissa osallistujat rakensivat itselleen kaiuttimen kierrätysmateriaaleista. 

Rakenna kaiutin kierrätysosista -työpajat saavuttivat suuren suosion 

Kaiutintyöpajat kiinnostivat asukkaita, eivätkä kaikki halukkaat edes mahtuneet mukaan. ”Yllätyin siitä, miten kiinnostuneita ihmiset olivat osien taustoista ja tarinasta niiden taustalla”, Antin sanoo. Kaiutinkomponentit on toistaiseksi haettu Nihtisillassa sijaitsevasta Kierrätyskeskuksesta, mutta yritys toivoo voivansa verkostoitua toimijoiden kanssa, joilta kierrätyselektroniikkaa saisi isompina erinä ja tasaisena virtana. 

Yhteistyössä järjestettyjen työpajojen avulla yritys pääsi mittaamaan tuotteidensa ja yritysideansa kiinnostusta kuluttajien keskuudessa. Tilaisuuksien ilmoittautumislomakkeeseen sisältyneen markkinointitutkimuksen avulla yritys sai samalla myös kerättyä kuluttajadataa toimintansa kehittämiseen.  

”Mielestäni vihreä siirtymä vaatii vahvaa yhteistyötä julkisten toimijoiden ja yritysten kesken. Kaupunki voi toimia muutoksessa mahdollistajana”, Antin sanoo. Yhteistyö kaupungin kanssa mahdollisti yritykselle uuden liiketoimintaidean testaamisen laajemmin.  

Tällä hetkellä Antin työskentelee väliaikaisesti Ruotsissa vienninedistämisprojektissa. Projektin  tavoitteena on verkostoitumisen avulla mahdollistaa yrityksen pääsy globaaleille markkinoille. 

Mitä vihreä siirtymä voisi tarkoittaa sinun yrityksesi kehitystyössä?

Hiilineutraalin yhteiskunnan rakentaminen vaatii rohkeaa uutta ajattelua ja uusia näkökulmia. Espoossa on osaamista vastata tähän haasteeseen. Kestävän kasvun kehitysympäristöjen toteutuspolku KETO-hankkeessa kehitetään yritysten, oppilaitosten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä sekä luodaan konkreettisia kehitysympäristöjä vihreän siirtymän ja digitalisaation edistämiseksi. Hankkeen toteuttavat Espoon kaupunki, VTT, Aalto-yliopisto ja Omnia yhteistyössä useiden kumppaniyritysten kanssa. Hanke toteutetaan Euroopan Unionin REACT-EU EAKR -rahoituksella ja rahoitus on osa Euroopan Unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. 

  • Yrittäjyys
  • Kestävä kehitys